Categories Sinh viênThông báoTin tức

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐỢT 1 NĂM 2022

Khoa Khoa học máy tính thông báo sinh viên  nhận chứng chỉ quốc phòng tại văn phòng khoa (phòng E5.2) vào các ngày 17-20/05/2022 trong thời gian như sau: + Sáng từ 9h00 – 11h00 + Chiều từ 13h30 – 14h45) Lưu ý sinh viên xuất trình thẻ sinh viên trước khi nhận chứng chỉ.

Read More
Categories Sinh viênThông báoTin tức

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

STT Ngày Công việc 1 06/5/2022 – 15/5/2022 Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep 2 18/5/2022-23/5/2022 Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có 3 24/5/2022-25/5/2022 Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp. 4 30/5/2022 Ban hành QĐ công nhận […]

Read More