Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022


STTNgàyCông việc
106/5/2022 – 15/5/2022Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep
218/5/2022-23/5/2022Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có
324/5/2022-25/5/2022Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.
430/5/2022Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 02 năm 2022