THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐỢT 1 NĂM 2022


Khoa Khoa học máy tính thông báo sinh viên  nhận chứng chỉ quốc phòng tại văn phòng khoa (phòng E5.2) vào các ngày 17-20/05/2022 trong thời gian như sau:

+ Sáng từ 9h00 – 11h00

+ Chiều từ 13h30 – 14h45)

Lưu ý sinh viên xuất trình thẻ sinh viên trước khi nhận chứng chỉ.