Categories Tin tức

THÔNG BÁO SEMINAR

Trường tổ chức seminar về chương trình liên kết 1+1 với viện Jaist Nhật Bản,  giới thiệu hợp tác UIT-JAIST.

  • Thời gian: 13h30, Thứ Tư ngày 25 tháng 05 năm 2022
  • Địa điểm: Hội trường 12, Tòa nhà E
  • Báo cáo viên:  Thầy Ogawa – Viện Jaist

Mời tất cả sinh viên quan tâm đến tham dự.