KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH CHÀO MỪNG 2 TRỢ GIẢNG MỚI CỦA KHOA


?KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH CHÀO MỪNG 2 TRỢ GIẢNG MỚI CỦA KHOA ?

?Xin chúc mừng hai trợ giảng mới của khoa Khoa học Máy tính:

?‍?Thầy Trần Đình Khang

?‍?Thầy Trần Doãn Thuyên

?Kính chúc cho chặng đường sắp tới của 2 thầy với khoa Khoa học Máy tính sẽ thật ý nghĩa và thật thành công! Kính chúc cho khoa Khoa học Máy tính sẽ ngày một hoàn thiện và phát triển hơn nữa!

#CS_UIT