KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH CHÚC MỪNG TIẾN SĨ MỚI CỦA KHOA


?KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH CHÚC MỪNG TIẾN SĨ MỚI CỦA KHOA ?

?Xin chúc mừng Tiến sĩ mới của khoa Khoa học Máy tính:

?‍?Thầy Ngô Quốc Hưng

?Đây là một vinh dự lớn và là niềm tự hào của cá nhân thầy cũng như toàn thể Khoa Khoa học Máy tính. Kính chúc thầy sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp nhất từ thành tích lần này và có những bước tiến sự nghiệp xa hơn nữa trong tương lai.

#CS_UIT