CÔNG TY TMA SOLUTION TUYỂN THỰC TẬP SINH THÁNG 07/2022

Thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 37 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 7/2022). Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 31/7/2022, hồ sơ bao gồm: –          CV tiếng Anh –          Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có […]