Công ty TMA tuyển dụng vị trí việc làm Fresher Quý 3/2022

Số lượng tuyển: 300 Fresher       Developer: ·         Back-end Developer (Java / .Net / NodeJS / Python / Golang / etc.) ·         C/C++/Embedded ·         DevOps Engineer ·         Mobile (iOS/Flutter/Dart)       Tester ·         Automation ·         Manual ·         Network ·         Telecom Quyền lợi: ·         Được đào tạo kỹ thuật và công nghệ trước khi tham gia dự […]