THÔNG BÁO BUỔI TRAO ĐỔI, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Nhằm hỗ trợ sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong HK1 2022-2023, khoa KHMT sẽ tổ chức buổi trao đổi và hướng dẫn thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Thời gian: 14h00 ngày 24/08/2022. Hình thức: online trên MS Teams. Team Code: p3dvupn Các sinh viên đã đăng ký học phần CS505 trong […]