THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP TÀI NĂNG


Khoa Khoa học máy tính sẽ xét tuyển bổ sung sinh viên vào lớp tài năng khóa 2020 và 2021.

Sinh viên xem thông báo để biết thêm thông tin.

Thời gian nộp đơn: đến ngày 18/08/2022.

Lưu ý: theo qui định việc bổ sung vào lớp tài năng chỉ xét tuyển từ sinh viên hệ chính quy đại trà.