Khai giảng khóa học do tập đoàn NAVER tài trợ “Thành thạo môn Back-end cùng NAVER”


Sau khi mở form đăng ký thông qua các kênh thông tin đã có gần 250 bạn đăng ký. Sau đó dựa trên CV BTC chương trình đã lựa chọn 20 bạn ở nhiều Khoa khác nhau để tham gia lớp học Backend.

Ngày 16/8/2022, lớp Backend đã khai giảng tại phòng E4.3 của trường. Buổi khai giảng có sự tham dự của đại diện Naver là Kim Younguk (TechLead ) và đơn vị phối hợp đào tạo (đối tác của NAVER) là Like Lion cùng với thầy Ngô Đức Thành. Buổi khai giảng bắt đầu bằng buổi giới thiệu về NAVER do anh Kim Younguk trình bày, sau đó các bạn được Like Lion triển khai nội dung chính theo outline của khóa học.

Lớp backend sẽ học trong vòng 5 tuần.

Chúc các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc khóa học .