Categories Sinh viênTin tức

BORN TIU – SỰ TRỞ LẠI CỦA GET-TO-KNOW-ME BY CS

[BORN TIU – HỎI ĐY PÀ DÀ] [GET TO KNOW ME – UIT EDITION] Link template: https://by.com.vn/XV4ceV Link background trả lời: https://by.com.vn/1nOXo8 Get-To-Know-Me by CS đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Khoác trên mình một diện mạo hoàn toàn mới – BORN TIU. Vậy bạn các thắc mắc điều gì đã tạo […]

Read More
Categories Tin tức

Seminar với chủ đề: Ontology-Based Knowledge Map Model for Knowledge Management in Digital Agriculture

Sáng nay, khoa Khoa học Máy tính đã tổ chức buổi seminar với chủ đề: Ontology-Based Knowledge Map Model for Knowledge Management in Digital Agriculture (Mô hình Bản đồ tri thức dựa trên ontology cho quản lý tri thức trong nông nghiệp số) Diễn giả: TS. Ngô Quốc Hưng #CS_UIT

Read More