Chương trình Exchange Student từ Đại học Chiba – Nhật Bản


Sáng ngày 30/8 tại văn phòng Khoa Khoa Khoa học Máy tính UIT đã diễn ra buổi tiếp đón Giáo Sư Norimichi Tsumura và hai bạn sinh viên đến từ Đại học Chiba, Nhật Bản. Đây là hoạt động của chương trình Exchange Student từ Chiba University, tiếp đó hai bạn sinh viên sẽ có thời gian 1 tháng học tập và làm việc tại Khoa Khoa học Máy tính UIT. Tiếp đón đoàn có TS. Ngô Đức Thành – Trường Khoa Khoa học Máy tính UIT , PGS TS Lê Đình Duy – Trưởng bộ môn AI, Trưởng Phòng SĐH&KHCN, TS. Nguyễn Vinh Tiệp – Trường phòng MMLab. Trong buổi làm việc GS Tsumura và các bạn sinh viên đã giới thiệu về phòng thí nghiệm, các hướng nghiên cứu và đề tài hai sinh viên đang thực hiện tại Đại học Chiba. Về phía Khoa cũng có giới thiệu các nghiên cứu đang thực hiện tại Khoa và phòng thí nghiệm MMLab.

Buổi làm việc là dịp để trao đổi các chủ đề nghiên cứu, hợp tác giữa hai nhóm. Cũng là bước đầu để mở ra cơ hội cho các bạn sinh viên tham gia chương trình Exchange Student.