Categories Tin tức

Seminar với chủ đề: Ontology-Based Knowledge Map Model for Knowledge Management in Digital Agriculture

Sáng nay, khoa Khoa học Máy tính đã tổ chức buổi seminar với chủ đề: Ontology-Based Knowledge Map Model for Knowledge Management in Digital Agriculture (Mô hình Bản đồ tri thức dựa trên ontology cho quản lý tri thức trong nông nghiệp số) Diễn giả: TS. Ngô Quốc Hưng #CS_UIT

Read More
Categories Sinh viênTin tức

Khai giảng khóa học do tập đoàn NAVER tài trợ “Thành thạo môn Back-end cùng NAVER”

Sau khi mở form đăng ký thông qua các kênh thông tin đã có gần 250 bạn đăng ký. Sau đó dựa trên CV BTC chương trình đã lựa chọn 20 bạn ở nhiều Khoa khác nhau để tham gia lớp học Backend. Ngày 16/8/2022, lớp Backend đã khai giảng tại phòng E4.3 của trường. […]

Read More
Categories Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK1 2022-2023

Sinh viên sau khi đã đăng ký học phần CS505-Khóa luận tốt nghiệp trong HK1 2022-2023 tiếp thục thực hiện các bước sau: Nộp đơn đăng ký đề tài KLTN có xác nhận của GV hướng dẫn.Thời gian: đến ngày 09/09/2022, tại VP Khoa E5.2 Điền thông tin vào link sau:– Chính quy đại trà: […]

Read More