Categories Sinh viênThông báoTin tức

Chúc mừng lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khoa KHMT

Khoa Khoa học Máy tính đã tổ chức Lễ bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy và chất lượng cao. Lễ bảo vệ tốt nghiệp là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong quá trình học tập, thực tập và nghiên cứu cuối khóa của các bạn sinh viên. […]

Read More
Categories Sinh viênThông báoTin tức

CÔNG NHẬN MÔN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH LÀ MÔN TỰ CHỌN TỰ DO CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Căn cứ vào Quyết định số 496/QĐ-ĐHCNTT, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc công nhận môn Khởi nghiệp kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật là môn học tự chọn tự do cho tất cả các ngành đào tạo đại […]

Read More