Categories Sinh viênTin tức

TRUNG THU VỚI THIẾU NHI – CS

[TRUNG THU VỚI THIẾU NHI] [CHƯƠNG TRÌNH “VẦNG TRĂNG ƯỚC MƠ” – CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI] Vào ngày 4/9/2022, đội tình nguyện được tổ chức bởi Liên chi Hội khoa Khoa học Máy tính UIT đã có cơ hội được quay trở lại Lớp học tình thương của thầy Đỗ Thiện Thành, Bình Thung […]

Read More
Categories Sinh viênTin tức

CÁC MÔN HỌC CỦA UIT TRONG TƯỞNG TƯỢNG VÀ THỰC TẾ

[TƯỞNG TƯỢNG vs THỰC TẾ: CÁC MÔN HỌC TẠI UIT] 🔔DING DONG…🔔 📌Vậy là thời gian nghỉ hè đã kết thúc rồi, không biết các bạn 2k4 đã chuẩn bị tinh thần bước vào đời sống sinh viên chưa taaa? 🤩 📌Ngoài những nỗi lo về bạn bè, trường lớp thì chắc hẳn chủ đề […]

Read More