Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo học bổng cho sinh viên Khoa Khoa học Máy tính, năm học 2022

Các em sinh viên Khoa Khoa học Máy tính thân mến, quỹ học bổng Khoa Khoa học Máy tính là
quỹ học bổng dành cho sinh viên đang học tập tại Khoa Khoa học Máy tính, Trường Đại học CNTT
nhằm hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích học tập, nghiên cứu.
Sinh viên được lựa chọn sẽ nhận học bổng qua hình thức tài trợ một phần học phí trong năm học.
Năm nay, quỹ học bổng Khoa Khoa học Máy tính dự kiến trao 7 suất học bổng cho sinh viên của
Khoa với các đối tượng cụ thể như sau:

 1. Đối tượng :
 • Đối tượng 1:
  • Sinh viên Khoa Khoa học máy tính có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ,
  dịch bệnh, gia đình thuộc diện hộ nghèo.
  • Giá trị học bổng (dự kiến): 8.000.000 đồng (tám triệu đồng) cho một học bổng.
 • Đối tượng 2:
  • Sinh viên Khoa Khoa học máy tính có kết quả học tập tốt, có thành tích NCKH nổi bật.
  • Giá trị học bổng (dự kiến): 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) cho một học bổng.
 1. Hồ sơ và yêu cầu xét học bổng:
 • Đối tượng 1:
  • Điểm trung bình học tập năm học từ 6.0 trở lên.
  • Ưu tiên sinh viên chưa nhận học bổng khác của Trường. Với sinh viên đã nhận học bổng
  khác của Trường, vẫn được nộp hồ sơ xét học bổng.
  • Hồ sơ bao gồm:
  • Thư trình bày hoàn cảnh của sinh viên gửi đến Ban chủ nhiệm Khoa.
  • Bài luận không quá 1.000 từ với chủ đề “Quan điểm sống, Ước mơ, kế hoạch nghề
  nghiệp tương lai của tôi” gửi đến Ban chủ nhiệm Khoa.
  • Các giấy tờ khác (nếu có thì nộp):
  • Giấy xác nhận gia đình thuộc diện Hộ nghèo, khó khăn của chính quyền địa phương.
  • Giấy xác nhận tham gia hoạt động của Khoa, Trường, đoàn thể, cộng đồng và xã hội.
  • Các thành tích khác trong năm học.
 • Đối tượng 2:
  • Điểm trung bình học tập năm học từ 7.5 trở lên.
  • Ưu tiên sinh viên chưa nhận học bổng khác của Trường. Với sinh viên đã nhận học bổng
  khác của Trường, vẫn được nộp hồ sơ xét học bổng.
  • Hồ sơ bao gồm:
  • Bài luận không quá 1.000 từ với chủ đề “Quan điểm sống, Ước mơ, kế hoạch nghề
  nghiệp tương lai của tôi” gửi đến Ban chủ nhiệm Khoa.
  • Các giấy tờ khác (nếu có thì nộp):
  • Giấy xác nhận tham gia hoạt động của Khoa, Trường, đoàn thể, cộng đồng và xã hội.
  • Các thành tích khác trong năm học.
 1. Thời gian:
   Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày thông báo cho đến ngày 11/11/2022 qua link:
  https://forms.gle/L6Gz5RSHBjDDFRLk8

• Ban chủ nhiệm Khoa KHMT thông báo sinh viên đạt học bổng từ ngày 17/11/2022 qua trang
web của Khoa.
• Khoa sẽ tổ chức buổi trao học bổng trong tháng 11/2022.

Khoa Khoa học Máy tính, Đại diện Hội Cựu Sinh viên Khoa học Máy tính.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM.