Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 4 năm 2022

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2022.

STTNgàyCông việc
127/10/2022 – 8/11/2022Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep
214/11/2022-16/11/2022Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có
317/11/2022-24/11/2022Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.
425/11/2022Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 04 năm 2022

Lưu ý: – Sinh viên phải hoàn thành Lệ phí xét tốt nghiệp mới được đăng ký xét tốt nghiệp. Đóng Lệ phí xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng KHTC (A.113) từ thứ 2 tới thứ 6 theo giờ hành chính.

Trân trọng