Categories Quy địnhThông báo

Về việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Gửi đến các bạn sinh viên thông tin về việc cho phép sinh viên tất cả các khóa được phép sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc để xét công nhận tốt nghiệp

Các bạn xem thông tin chi tiết theo file đính kèm