–    Tên đơn vị: Khoa Khoa học máy tính, Trường đại học Công nghệ thông tin
–    Địa điểm trụ sở chính: Km20 Xa lộ Hà nội, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM
–    Quá trình thành lập: Khoa Khoa học máy tính là một trong năm khoa của trường Đại học Công nghệ Thông tin, được thành lập từ năm 2006.

Những đặc điểm thuậ lợi của Khoa:

•    Khoa KHMT với đa số đội ngũ giảng viên trẻ với đầy nhiệt huyết là một cơ hội tốt để phát triển ngành nghề.
•    Khoa KHMT mở rộng quan hệ hợp tác với các trường lớn trong nước và các tổ chức nước ngoài nhằm tranh thủ cơ hội học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên.
•    Đội ngũ CBGD của Khoa gắn bó với công việc, với trường và luôn học tập nâng cao trình độ. Đến nay số CBGD có trình độ từ thạc sỹ trở lên chiếm trên 65 % tổng số CBGD và còn được tiếp tục nâng cao những năm tiếp theo từ các nguồn cán bộ đang được bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài.
•    CBVC của khoa có tinh thần trách nhiệm trong công việc.