VinAI Research Webinar: Insights from AI Residency Program

Một webinar không thể bỏ lỡ đến từ VinAi Research! TOPIC: Insights from AI Residency Program Link đăng ký: https://forms.gle/mVc1mUZxeP1VLh878 Tổng quan: sự kiện sẽ là nơi, chúng ta được giới thiệu toàn cảnh về VinAI Residency Program bởi chính những người trong cuộc. Bên cạnh đó, những Reserch Scientist, AI Engineer hàng đầu tại […]

SỰ KIỆN CS OPEN DAY 2020 VÀ SEMINAR: “TÌM HIỂU VỀ THỊ GIÁC VÀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH 3 CHIỀU tại VinAI”

NGÀY HỘI SIÊU HOT DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA HỌC MÁY TÍNH Cơ hội nghiên cứu khoa học, giao lưu trao đổi tìm hiểu về Thị giác và Đồ họa Máy tính 3 chiều. LỊCH TRÌNH Seminar chủ đề “TÌM HIỂU VỀ THỊ GIÁC VÀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH 3 CHIỀU tại VinAI” 🌎Link đăng […]