Ban chủ nhiệm khoa

Danh sách thành viên Ban chủ nhiệm Khoa
TS. Ngô Đức Thành Trưởng Khoa
TS. Mai Tiến Dũng
Phó Trưởng Khoa
ThS. Đỗ Văn Tiến
Phó Trưởng Khoa
ThS. Ngô Tuấn Kiệt Trợ lý, giáo vụ Khoa
Phạm Thị Thanh Uyên Thư ký Khoa