Category Archives

Archive of posts published in the category: Biểu mẫu
Th6
8

Mẫu đơn và hình thức trình bày khoá luận tốt nghiệp

Mẫu đơn đăng ký bảo vệ khoá luận tốt nghiệp : MAU-DON XIN BV KLTN Hình thức trình bày khoá luận tốt nghiệp: UIT_Phu luc 2_Hinh thuc trinh bay KLTN_ver3.1 UIT_Phu luc 3_Mau bao cao  

Th1
30

Mẫu đăng ký Khóa luận tốt nghiệp 2018

Các bạn sinh viên đăng ký khóa luận tốt nghiệp theo mẫu đính kèm. DangkyKLTN2018 Các bước thực hiện như sau: Sau khi trao đổi với Giảng viên hướng dẫn (GVHD), các bạn điền thông tin trong form đăng ký. Sau đó chuyển…

Th10
19

Mẫu đơn xin cứu xét

Don cuu xet xu ly hoc vu