Categories Thông báo

thông báo giới thiệu việc làm

Cơ hội làm việc tại Công ty Nippon Computer Co., LTD.  Thông tin như sau: Nội dung: Cơ hội làm việc với Công ty Nippon Computer Co., LTD. Thời gian: 9g00 – 11g30 (Thứ Năm), ngày 23/5/2013 Địa điểm: Phòng CTTT A 106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đối tượng tham gia: sinh viên năm 3 và 4 […]

Read More
Categories Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO SINH VIÊN THỰC TẬP

  SDC gửi thông báo tuyển sinh viên thực tập hè, khóa 7 vào tháng 6/2013   Mong Thầy Cô thông báo cho các bạn sinh viên. Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA, nộp hồ sơ về intern@tma.com.vn trước ngày 28/05/2013   Hồ sơ bao gồm:   –          CV (bằng tiếng Anh) –          Internship Application Form […]

Read More