THÔNG BÁO SINH VIÊN THỰC TẬP

gửi sinh viên thông tin thực tập.  SDC xin gửi Thầy Cô thông báo tuyển sinh viên thực tập hè, khóa 7 vào tháng 6/2013   Mong Thầy Cô thông báo cho các bạn sinh viên. Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA, nộp hồ sơ về intern@tma.com.vn trước ngày 28/05/2013   Hồ sơ bao […]

thông báo dự chuyên đề

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN nhận được thông tin về buổi nói chuyện chuyên đề “Role and Applications of Information Security” do diễn giả  Himanshu Gupta đến từ trường Amity Institute of Information Technology.   Bài nói chuyện sẽ được tổ chức tại thời gian và địa điểm sau: Thời gian: 10g00 ngày 25/04/2013 (thứ năm) Địa điểm: Phòng 106, tòa […]

Thông báo thi giữa kỳ

Tất cả các lớp trong danh sách sẽ thi giữa kỳ HK2 năm học 2012-2013. Các môn chung do khoa KHMT phụ trách giảng dạy: 01. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT003, thời gian : 60′, không sử dụng tài liệu 02. Lập trình hướng đối tượng IT002, thời gian : 60′, không […]