Thông báo khảo sát online môn học

Theo thông báo của nhà trường, trong thời gian từ 15/05-31/05 sẽ khảo sát môn học của sinh viên thông qua email của nhà trường cấp và làm theo hướng dẫn trong hệ thống. Nếu không thực hiện theo hệ thống sẽ ghi nhận và có hình thức xử lý phù hợp. Mọi thắc mắc […]

thông báo giới thiệu việc làm

Cơ hội làm việc tại Công ty Nippon Computer Co., LTD.  Thông tin như sau: Nội dung: Cơ hội làm việc với Công ty Nippon Computer Co., LTD. Thời gian: 9g00 – 11g30 (Thứ Năm), ngày 23/5/2013 Địa điểm: Phòng CTTT A 106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đối tượng tham gia: sinh viên năm 3 và 4 […]