Categories Thông báo

Thông báo thi giữa kỳ

Tất cả các lớp trong danh sách sẽ thi giữa kỳ HK2 năm học 2012-2013. Các môn chung do khoa KHMT phụ trách giảng dạy: 01. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT003, thời gian : 60′, không sử dụng tài liệu 02. Lập trình hướng đối tượng IT002, thời gian : 60′, không […]

Read More