Xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2013

Chú ý : Các sinh viên đã nộp đơn xét tốt nghiệp liên hệ gấp với phòng Kế hoạch-Tài chính để xin giấy hoàn tất học phí, sau đó mới được xét tốt nghiệp.  

Điểm thi HK1 năm học 2012-2013

Điểm thi các môn học trong HK1 năm học 2012-2013 – Điểm các môn chuyên ngành khoa KHMT – Điểm thi môn Lập trình hướng đối tượng – Điểm thi Nhập môn lập trình –

Đăng ký khoá luận tốt nghiệp

Các sinh viên khóa 04 và các sinh viên khóa cũ đù điều kiện làm khóa luận gửi phiếu đăng ký từ hôm nay đến hết ngày 21/03/2013 tại VP khoa. Sinh viên chủ động

Đăng ký học phần bổ sung

Do không đủ số lượng đăng ký, nên các lớp này không mở được. Khoa sẽ sắp xếp để mở lại trong HK hè hoặc HK1 2013-2014   [ Trong học kỳ 2 năm học