Thông báo nghỉ học ngày 24/11/2012

Theo thông báo của điện lực Thủ Đức, sáng ngày 24/11/2012 nhà trường bị cúp điện, thông báo sinh viên học thực hành lớp OOPT1.D11, D12, D15 được nghỉ.

Thông báo nhận học bổng HKII, 2011-2102

Thông báo các bạn SV nhận học bổng vào lúc 10h – 15h30 ngày 15/11/2012 tại văn phòng khoa KHMT. Khi đi các bạn SV phải mang CMND hoặc thẻ SV.