Thông tin thi tuyển dụng của Công ty Renesas (Tháng 12/2013 và Tháng 01/2014)

Thông tin thi tuyển dụng của Công ty Renesas (Tháng 12/2013 và Tháng 01/2014) – Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư – Ngày thi: đợt 1 vào Thứ Bảy ngày 14/12/2013 và đợt 2 vào ngày 05/01/2014. (Thời gian đi làm có thể là sau khi các bạn bảo vệ tốt nghiệp xong) Renesas Design Vietnam Co., Ltd. […]

THÔNG BÁO SINH VIÊN THỰC TẬP CÔNG TY CSC

Chào các bạn sinh viên, Khoa gửi các bạn thông tin thực tập hè, nếu các bạn quan tâm gửi thông tin theo thông báo Số lượng: 40 sinh viên  Các mảng công nghệ trọng tâm: Java/J2EE; NET/SharePoint; COBOL; Mobility; Finance and Accounting; Mathematics and Insurance domain  Thời gian thực tập: kéo dài ít nhất 12 tuần, bắt đầu từ 19 […]

thông tin tuyển dụng RENESAS

Gửi các bạn sinh viên thông tin tuyển dụng công ty RENESAS       Renesas Design Vietnam Co., Ltd. announces:            + Recruitment: 20 Hardware Design Engineers & 10 Software Design Engineers            + Target candidates: Engineers/ University students graduating in 2012 or up to September 2013 with major in: Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Information […]