Thông tin tuyển dụng kỹ sư cty RENESAS

Chào các bạn SV, gửi đến các bạn thông tin tuyển dụng công ty RENESAS: Renesas Design Vietnam Co., Ltd. announces: –          Recruited position: 50 Hardware Design Engineers and 30 Software Design Engineers –          Target candidates: University graduates in 2013 or up to September 2014 in related major including Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Engineering, […]

Thông tin thi tuyển dụng của Công ty Renesas (Tháng 12/2013 và Tháng 01/2014)

Thông tin thi tuyển dụng của Công ty Renesas (Tháng 12/2013 và Tháng 01/2014) – Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư – Ngày thi: đợt 1 vào Thứ Bảy ngày 14/12/2013 và đợt 2 vào ngày 05/01/2014. (Thời gian đi làm có thể là sau khi các bạn bảo vệ tốt nghiệp xong) Renesas Design Vietnam Co., Ltd. […]