thông tin tuyển dụng RENESAS

Gửi các bạn sinh viên thông tin tuyển dụng công ty RENESAS       Renesas Design Vietnam Co., Ltd. announces:            + Recruitment: 20 Hardware Design Engineers & 10 Software Design Engineers            + Target candidates: Engineers/ University students graduating in 2012 or up to September 2013 with major in: Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Information […]

THÔNG BÁO SINH VIÊN THỰC TẬP

  SDC gửi thông báo tuyển sinh viên thực tập hè, khóa 7 vào tháng 6/2013   Mong Thầy Cô thông báo cho các bạn sinh viên. Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA, nộp hồ sơ về intern@tma.com.vn trước ngày 28/05/2013   Hồ sơ bao gồm:   –          CV (bằng tiếng Anh) –          Internship Application Form […]

THÔNG BÁO SINH VIÊN THỰC TẬP

gửi sinh viên thông tin thực tập.  SDC xin gửi Thầy Cô thông báo tuyển sinh viên thực tập hè, khóa 7 vào tháng 6/2013   Mong Thầy Cô thông báo cho các bạn sinh viên. Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA, nộp hồ sơ về intern@tma.com.vn trước ngày 28/05/2013   Hồ sơ bao […]