STT HỌ VÀ TÊN LỚP CVHT Lịch tiếp sinh viên
1 Nguyễn Trọng Chỉnh KHMT2014 Thứ Tư; Tiết 2-4; Phòng E5.4
2 Trần Nguyên Phong KHTN2014 Thứ Ba; Tiết 2-4; Phòng E5.4
3 Cáp Phạm Đình Thăng KHTN2015 Thứ Tư; Tiết 6-8; Phòng A205
4 Hồ Long Vân KHMT2015 Thứ Tư; Tiết 1-3; Phòng E5.8
5 Nguyễn Bích Vân KHMT2016 Thứ Tư; Tiết 4-5; Phòng E5.4
6 Phạm Nguyễn Trường An KHTN2016 Thứ Hai, Thứ Tư; Tiết 2-4; Phòng E5.4
7 Nguyễn Hoàng Ngân KHMT2017 Thứ Ba; Tiết 4-5; Phòng E5.1
8 Nguyễn Vinh Tiệp KHTN2017 Thứ Sáu; Tiết 3-5; Phòng E5.1
9 Trịnh Quốc Sơn KHCL2017 Thứ Ba; Tiết 4-5; Phòng E5.4
10 Mai Tiến Dũng KHMT01 Thứ Tư; Tiết 3-5; Phòng E5.4