STT HỌ VÀ TÊN LỚP CVHT Ghi chú
1 Huỳnh Thị Thanh Thương KHTN2013
2 Phạm Nguyễn Trường An KHMT2013
3 Nguyễn Thị Ngọc Diễm KHMT2014
4 Trần Nguyên Phong KHTN2014
5 Cáp Phạm Đình Thăng KHTN2015
6 Hồ Long Vân KHMT2015
7 Nguyễn Bích Vân KHMT2016
8 Ngô Quốc Hưng KHTN2016
9 Nguyễn Hoàng Ngân KHMT2017
10 Nguyễn Vinh Tiệp KHTN2017
11 Trịnh Quốc Sơn KHCL2017
12 Mai Tiến Dũng KHMT01 các khóa cũ