STT HỌ VÀ TÊN LỚP CVHT Lịch tiếp sinh viên
1 Huỳnh Thị Thanh Thương KHTN2013
2 Phạm Nguyễn Trường An KHMT2013
3 Nguyễn Trọng Chỉnh KHMT2014 Thứ Tư; Tiết 2-4; Phòng E5.4
4 Trần Nguyên Phong KHTN2014 Thứ Ba; Tiết 2-4; Phòng E5.4
5 Cáp Phạm Đình Thăng KHTN2015 Thứ Tư; Tiết 6-8; Phòng A205
6 Hồ Long Vân KHMT2015 Thứ Tư; Tiết 1-3; Phòng E5.8
7 Nguyễn Bích Vân KHMT2016 Thứ Tư; Tiết 4-5; Phòng E5.4
8 Ngô Quốc Hưng KHTN2016 Thứ Hai, Thứ Tư; Tiết 2-4; Phòng E5.4
9 Nguyễn Hoàng Ngân KHMT2017 Thứ Ba; Tiết 4-5; Phòng E5.1
10 Nguyễn Vinh Tiệp KHTN2017 Thứ Sáu; Tiết 3-5; Phòng E5.1
11 Trịnh Quốc Sơn KHCL2017 Thứ Ba; Tiết 4-5; Phòng E5.4
12 Mai Tiến Dũng KHMT01 Thứ Tư; Tiết 3-5; Phòng E5.4