Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hiện Khoa Khoa học máy tính đang quản lý các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ ngành Khoa học máy tính. Trường ĐH Công nghệ thông tin là một trong những trường đầu tiên trong cả nước có hệ thống đào tạo hoàn chỉnh từ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính.