Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hiện Khoa Khoa học máy tính đang quản lý các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ ngành Khoa học máy tính. Trường ĐH Công nghệ thông tin là một trong những trường đầu tiên trong cả nước có hệ thống đào tạo hoàn chỉnh từ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính.

Hiện nay, với sự phát triển của ngành CNTT và những định hướng phát triển của đất nước ta đối với ngành CNTT, thì ngành Khoa học máy tính đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng các nền tảng nghiên cứu, phát triển các công nghệ trong tương lai, đặc biệt là những nghiên cứu ứng dụng thiết thực trong cuộc sống. Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính có nhiệm vụ đào tạo:

  • Đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao: sinh viên được đào tạo về các kiến thức ngành cũng như các kỹ năng cá nhân, sau khi tốt nghiệp có thể tham gia vào các quá trình kiến tạo, phát triển sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm đặc thù trong một số lĩnh vực trên cơ sở khoa học lý luận để xử lý các vấn đề phức tạp có tính thông minh.

  • Đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển: bên cạnh việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT có thể tham gia vào các quy trình sản phẩm, công nghệ cao, sinh viên tốt nghiệp ngành KHMT còn được trang bị kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành, cũng như khả năng tư duy và cơ sở lý luận vững chắc để có thể tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành ở các trường đại học, viện nghiên cứu, và có thể tiếp tục học tập ở bậc sau đại học.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Khoa học máy tính có thể đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học máy tính và công nghệ thông tin, có khả năng thiết kế các hệ thống xử lý tính toán phức tạp, các phần mềm có chất lượng khoa học và công nghệ cao, thử nghiệm, quản lý các hệ thống máy tính, các hệ thống tin học.

  • Có khả năng triển khai xây dựng các hệ thống ứng dụng tin học và phân tích, thiết kế xây dựng các phần mềm có giá trị thực tiễn cao, có tính sáng tạo, đặc biệt là các ứng dụng thông minh dựa trên việc xử lý tri thức, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý và khai thác dữ liệu đa phương tiện

  • Có khả năng tự học học tập, phân tích độc lập và nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về lĩnh vực Khoa học máy tính và các ứng dụng của khoa học máy tính trong Công nghệ thông tin ; có thể tiếp tục học tập ở bậc đào tạo sau đại học trong và ngoài nước.

  • Có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp trong các tình huống nảy sinh trong quá trình làm việc, phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế để giải quyết. Có khả năng thiết lập các mục tiêu khả thi, lập kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

  • Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hợp tác, làm việc nhóm và làm việc trong một tổ chức; có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau.

  • Có trình độ tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp, làm việc với các chuyên gia, đồng nghiệp nước ngoài.

    Mục tiêu đào tạo