Định hướng nghiên cứu

Hiện nay Khoa Khoa học máy tính có ba định hướng nghiên cứu chính: Công nghệ tri thức và Máy học, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thị giác máy tính và Đa phương tiện.

o Công nghệ tri thức và Máy học

Nhóm nghiên cứu cơ sở lý thuyết về Công nghệ tri thức, Biểu diễn tri thức và các vấn đề suy diễn tự động, trên cơ sở đó xây dựng các ứng dụng thông minh trong nhiều miền tri thức khác nhau ở các lĩnh vực khác nhau như e-learning, e-government, e-cmommerce.
Một số hướng nghiên cứu tiêu biểu:
• Biểu diễn tri thức và Suy luận
• Các hệ Cơ sở tri thức, Hệ chuyên gia, Hệ giải quyết vấn đề thông minh.
• Hệ quản trị tri thức, quản lý văn bản theo ngữ nghĩa
• Khai phá dữ liệu và Khám phá tri thức.
Một số ứng dụng của nhóm nghiên cứu đã được ứng dụng trong thực tế:
• Hệ giải toán tự động kiến thức Hình học phẳng, Hình học không gian, Hình học giải tích,…

GiaiToan

• Hệ giải quyết vấn đề thông minh trong kiến thức vật lý, hóa học.
• Kho quản lý tài nguyên học tập theo ngữ nghĩa.

Kho Tai Nguyen

• Hệ thống tìm kiếm, tổng thợp tin tức theo ngữ nghĩa trên các báo online.

o Xử lý ngôn ngữ tự nhiên:

Nhóm nghiên cứu Xử lý ngôn ngữ tự nhiên đang phát triển nhiều định hướng nghiên cứu, gồm cả lý thuyết và ứng dụng, về phân tích cú pháp, tóm tắt văn bản, các hệ thống hỏi – đáp, hiểu và tạo sinh ngôn ngữ tự nhiên, truy xuất và rút trích thông tin, nhận dạng và tổng hợp tiếng nói, v.v. Các nghiên cứu được triển khai theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, dựa trên các phương pháp tính toán hình thức và các lý thuyết máy học thống kê.

o Thị giác máy tính và Đa phương tiện:

Nhóm nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Thị giác máy tính (Computer Vision), Phân tích nội dung đa phương tiện (Multimedia Content Analysis), Truy vấn thông tin đa phương tiện (Multimedia Information Retrieval), Thực tại ảo và Thực tại tăng cường (Virtual Reality & Augmented Reality), cụ thể:
– Phát hiện, nhận dạng, tìm kiếm khuôn mặt trong video.
– Phát hiện sự kiện trong video.
– Phát hiện thông tin bạo lực trong video.
– Tìm kiếm ảnh, tìm kiếm video trên CSDL lớn.
– Phân lớp ảnh trên CSDL lớn.
– Phân tích hành vi đám đông qua video giám sát.
– Nhận dạng cử chỉ, nhận dạng hành động trong video 2D, video 3D.
– Các hệ thống giao thông thông minh (giám sát giao thông, nhận dạng biển báo,…).
– Phát hiện, nhận dạng kí tự quang học.