Đội ngũ giảng viên

I. Đội ngũ GV cơ hữu

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn
Chức danh KH, năm công nhận Học vị, năm công nhận Chuyên ngành
1 Phạm Nguyễn Trường An   ThS, Việt nam, 2017 Khoa học máy tính
2 Trương Hải Bằng   TS, Việt nam, 2016 Khoa học máy tính
3 Nguyễn Trọng Chỉnh   ThS, Việt nam, 2010 Khoa học máy tính
4 Nguyễn Thị Ngọc Diễm   ThS, Việt nam, 2015 Khoa học máy tính
5 Mai Tiến Dũng   TS, Việt nam, 2018 Công nghệ thông tin
6 Dương Việt Hằng   TS, Đài Loan Công nghệ thông tin
7 Nguyễn Đình Hiển   TS, Việt nam, 2020 Công nghệ thông tin
8 Ngô Quốc Hưng   TS, Ireland, 2022 Khoa học máy tính
9 Lê Minh Hưng   TS, Trung Quốc, 2017 Thông tin & Kĩ thuật truyền thông
10 Lương Ngọc Hoàng   TS, Hà Lan, 6/2018 Khoa học máy tính
11 Ngô Tuấn Kiệt   ThS, Việt nam, 2019 Công nghệ thông tin
12 Nguyễn Trí Phúc   TS, Nhật bản, 2021 Khoa học máy tính
13 Nguyễn Thị Quý   TS, Nhật bản, 2019 Khoa học máy tính
14 Nguyễn Thanh Sơn   ThS, Việt nam Công nghệ thông tin
15 Trịnh Quốc Sơn   ThS, Việt nam, 2008 Tin học
16 Cáp Phạm Đình Thăng   ThS, Việt nam, 2012 Công nghệ thông tin
17 Ngô Đức Thành   TS, Nhật bản, 2013 Khoa học máy tính
18 Nguyễn Ngọc Thành GS TS, BaLan, 1989 Tin học
19 Huỳnh Thị Thanh Thương   ThS, Việt nam, 2012 Đảm bảo Toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
20 Đỗ Văn Tiến   ThS, Việt nam, 2017 Khoa học máy tính
21 Nguyễn Vinh Tiệp   TS, Việt nam, 2020 Công nghệ thông tin
22 Nguyễn Bích Vân   ThS, Việt nam, 2019 Khoa học máy tính
23 Trần Đình Khang   Cử nhân, Việt nam, 2022 Khoa học máy tính
24 Trần Doãn Thuyên   Cử nhân, Việt nam, 2022 Khoa học máy tính

II. Đội ngũ GV sinh hoạt chuyên môn tại Khoa

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn
Chức danh KH, năm công nhận Học vị, năm công nhận Chuyên ngành
1 Nguyễn Hoàng Tú Anh PGS, 2018 TS, Việt nam, 2012 Đảm bảo Toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
2 Lê Đình Duy PGS, 2020 TS, Nhật bản, 2006 Khoa học máy tính
3 Nguyễn Tuấn Đăng PGS, 2018 TS, Pháp, 2006 Tin học
4 Đặng Văn Em   ThS, Việt nam, 2016 Khoa học máy tính
5 Nguyễn Duy Khánh   ThS, Việt nam, 2011 Khoa học máy tính
6 Vũ Đức Lung PGS, 2015 TS, Nga, 2006 Công nghệ thông tin
7 Nguyễn Lưu Thùy Ngân   TS, Nhật bản, 2012 Khoa học máy tính
8 Nguyễn Hoàng Ngân   ThS, Việt nam, 2017 Khoa học máy tính
9 Nguyễn Thị Bảo Ngọc   ThS, Việt nam, 2017 Khoa học máy tính
10 Vũ Thanh Nguyên PGS, 2011 TS, Nga, 1997 Công nghệ thông tin
11 Đỗ Văn Nhơn PGS, 2010 TS, Việt nam, 2003 Tin học
12 Hồ Thị Minh Phượng   Cử nhân Khoa học máy tính
13 Lương Văn Song   ThS, Việt nam, 2022 Khoa học máy tính
14 Nguyễn Văn Toàn   ThS, Việt nam Tin học
15 Trần Nguyên Phong   ThS, Việt nam, 2018 Khoa học máy tính