Hệ Chất lượng cao

1. Chương trình đào tạo

  • Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính theo hướng tiếp cận các thành tựu, khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới nhằm đào tạo ra những Cử nhân Khoa học máy tính có khả năng nghiên cứu và phát triển ứng dụng chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và hội nhập tốt.
  • Chương trình chú trọng phát huy năng lực cá nhân của sinh viên, giúp nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, các kỹ năng mềm, và khả năng thích nghi với mô trường công tác,…

 

2. Đội ngũ giảng viên

  • Tất cả giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, nhiều giảng viên được đào tạo ở nước ngoài và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
  • Giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ nhân đến từ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,…
  • Đội ngũ trợ giảng và cố vần học tập có đủ năng lực chuyên môn, tận tâm.

 

3. Nghiên cứu khoa học và hợp tác

  • Sinh viên được tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) theo nhóm nghiên cứu do các giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài NCKH với giảng viên.
  • Hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp liên quan để mời tham gia, hỗ trợ hoạt động đào tạo và NCKH.

 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

  • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm công việc trong nhiều lĩnh vực, làm việc cho các cơ quan, nhà nước, các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước,…

 

5. Thông tin liên  hệ

6. Quy định

  • Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao kèm theo Quyết định số 163/QĐ-ĐHCNTT ngày 4/4/2017 .