Khi theo học Hệ cử tài năng, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

  • Chương trình đào tạo Cử nhân Tài năng được thiết kế với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn; đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học; tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế.
  • Sinh viên được ưu tiên định hướng đào tạo chuyên sâu để tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng.
  • Sinh viên sẽ được giảng dạy bởi các giảng viên có kinh nghiệm và có học vị từ Tiến sĩ trở lên.
  • Được ưu tiên hổ trợ đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.
  • Ngoài ra, nhà trường sẽ có những suất học bổng dành cho những sinh viên đạt kết quả học tập tốt.

Giảng viên

Đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu  khoa học, có học vị từ tiến sĩ trở lên.

Bằng cấp

Theo quy chế văn bằng tốt nghiệp đại học của ĐHQG-HCM, văn bằng của sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Tài năng tương tự như văn bằng của các sinh viên tốt nghiệp các lớp chính qui đại trà khác nhưng có ghi thêm dòng chữ “Bằng cử nhân Chương trình Tài năng, ngành Khoa học máy tính” (đây là một ưu thế rất lớn khi xin việc), cũng như được xem xét học lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Danh sách Ban điều hành CT Tài năng cấp khoa gồm:
1. PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
2. ThS. Phạm Lê Thị Anh Thư
3. CN.  Ngô Tuấn Kiệt