Hệ Đại trà

Danh sách khóa luận tốt nghiệp các khóa

STT MSSV Họ Tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 07520150 Nguyễn Xuân Huy Xây dựng Ontology thời tiết và hướng phát triển mờ hoá ThS. Trương Hải Bằng
07520174 Huỳnh Trọng Khánh
2 07520379 Ngô Nhật Trường Hệ thống quản lý thư viện tài liệu điện tử cho
nhóm nghiên cứu.
TS. Nguyễn Tuấn Đăng
07520590 Uông Thị Thoa
3 07520530 Nguyễn Anh Duy Hệ thống tích hợp một số dịch vụ trực tuyến cho nhóm nghiên cứu. TS. Nguyễn Tuấn Đăng
4 07520347 Thi Minh Thuyễn Phân lớp văn bản bằng phương pháp SVM  : một số đề xuất cải thiện hiệu quả thực thi và áp dụng vào phân tích cảm xúc tiếng Việt TS. Vũ Thanh Nguyên
5 06520304 Nguyễn Huỳnh Nam Ứng dụng toán học phổ thông trên Maple ThS. Nguyễn Trần Minh Khuê
06520319 Nguyễn Thị Bích Ngọc
6 06520145 Nguyễn Dương Hào Mô phỏng hệ thống đèn giao thông thông minh tiếp cận hệ đa tác tử ThS. Nguyễn Trần Minh Khuê
06520093 Bùi Tiến Dũng
7 07520604 Kiều Trần Vũ Xây dựng mạng cộng đồng cho các nhóm nghiên cứu khoa học. TS. Nguyễn Tuấn Đăng
07520124 Lưu Nghĩa Hiệp
8 07520484 Võ Văn Mỹ Xây dựng mô hình cấu trúc ngữ nghĩa động từ tiếng Việt TS. Nguyễn Tuấn Đăng
07520542 Lê Xuân Hoàn
9 07520184 Trương Thị Thanh Kiều Xây dựng ngữ liệu song ngữ: công cụ, ngữ liệu và ứng dụng ThS. Ngô Quốc Hưng
07520551 Võ Nguyên Khải
10 07520084 Dương Xuân Điển Bài toán trộn Ontology dựa trên prompt ThS. Trương Hải Bằng
07520065 Nguyễn Xuân Dũng
11 07520471 Trần Công Hoan Xác định ngữ danh từ tiếng Việt (Vietnamese Noun Chunker) ThS. Nguyễn Văn Toàn
07520521 Hoàng Mạnh Cường
12 07520409 Nguyễn Quốc Việt Rút trích thông tin từ kết quả phân tích cú pháp ThS. Ngô Quốc Hưng
07520192 Nguyễn Duy Linh
13 06520274 Vũ Hồng Luật Nghiên cứu các phương pháp xác định các frame chính trong một đoạn video ThS. Mai Tiến Dũng
14 07520248 Trương Đình Nghĩa Sắp lịch thi đấu giải bóng đá V-League Việt Nam bằng phương pháp Heuristic ThS. Nguyễn Đức Thắng
15 07520574 Nguyễn Trung Quốc Dịch máy tự động Anh-Việt theo mô hình Example-Based ThS. Ngô Quốc Hưng
07520178 Lâm Anh Khoa
16 07520070 Trần Đại Dương Xử lý nhập nhằn trong hệ dịch Anh-Việt ThS. Ngô Quốc Hưng
07520035 Nguyễn Tiến Kiên Cường
17 07520223 Nguyễn Nghiêm Minh Nhận dạng bảng tên đường ThS. Nguyễn Văn Toàn
07520431 Trương Cần Em
18 07520093 Thái Văn Sỹ Em Xếp lịch giải bóng đá Ngoại hạng Anh bằng phương pháp Heuristic ThS. Nguyễn Đức Thắng
08520348 Lý Đạt Thành
19 08520482 Phan Thành Vũ Hệ thống nhận diện tên riêng: Công cụ & Dữ liệu. Keywords: Named Entities Regconization, NER corpus ThS. Ngô Quốc Hưng
08520127 Ngô Đình Thế Hoàn
08520297 Nguyễn Tam Phương Xây dựng hệ thống tìm kiếm sản phẩm từ các chợ trực tuyến ThS. Ngô Quốc Hưng
08520021 Đỗ Trọng Ân
20 08520122 Võ Hòa Hiệp Thử nghiệm mô hình ánh xạ cơ sở dữ liệu WordNet và LLOCE ThS. Nguyễn Văn Toàn
21 06520092 Đoàn Thị Thanh Dung Xây dựng công cụ hỗ trợ lập trình Symbolic về cấu trúc dữ liệu và thư viện liên quan PGS.TS Đỗ Văn Nhơn
22 08520442 Phù Hoàn Tuấn Xây dựng và minh họa Ontology lịch sử ThS. Ngô Quốc Hưng
08520270 Phạm Siêu Nhiên
23 08520321 Trần Ngọc Sự Nghiên cứu MOSE cho hệ dịch Việt – Anh ThS. Ngô Quốc Hưng
08520172 Nguyễn Huỳnh Trường Khang
24 08520341 Bùi Đình Thái Khảo sát mô hình GSD trong việc xây dựng Wordnet tiếng việt ThS. Nguyễn Văn Toàn
25 07520486 Mai Trà Nguyên Tra cứu ảnh theo tag của ảnh ThS. Mai Tiến Dũng
07520478 Tăng Xuân Linh
26 08520134 Trần Đình Vĩnh Hoàng Nhận dạng khuôn mặt trong video ThS. Mai Tiến Dũng
08520371 Đỗ Quyết Thắng
27 08520635 Lê Trung Thực Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng Augmented Reality ThS.Mai Tiến Dũng
08520180 Phạm Anh Khoa
28 08520160 Đào Lương Hùng Xây dựng chương trình hỗ trợ giải toán hình học giải tích 2D ThS. Phạm Thi Vương
29 08520216 Nguyễn Thế Luân Nghiên cứu phương pháp luận MaSE áp dụng trong bài toán phân công công việc ThS. Nguyễn Trần Minh Khuê
08520549 Nguyễn Anh Hùng
30 07520070 Trần Đại Dương Xử lý nhập nhằng ngữ nghĩa trong hệ dịch anh việt ThS. Ngô Quốc Hưng
07520035 Nguyễn Tiến Kiên Cường
31 08520228 Nguyễn Võ Hùng Mạnh Xây dựng website hỗ trợ giải toán trung học ThS. Nguyễn Trần Minh Khuê
06520162 Đoàn Thế Hiếu
32 09520109 Nguyễn Hoàng Huy Xây dựng ứng dụng hỏi đáp đường đi ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh TS. Nguyễn Tuấn Đăng
09520211 Bùi Nguyễn Hồng Phúc
33 09520552 Nguyễn Thị Kiều Loan Phần mềm nhật ký cá nhân đa chức năng TS. Nguyễn Tuấn Đăng
09520729 Lê Thị Xoan
34 09520613 Tạ Tấn Phú Hệ thống hỏi – đáp tiếng Việt về đền chùa ở Việt Nam TS. Nguyễn Tuấn Đăng
35 09520645 Nguyễn Trường Thanh Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dự đoán thời điểm mua/bán chứng khoán bằng phương pháp máy học TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh
09520536 Nguyễn Sỹ Hùng
36 09520221 Lê Tự Phước Xác định và gom nhóm tin tức liên quan tới dịch bệnh TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh
09520698 Trương Đình Trung
37 09520269 Phan Văn Thái Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dự đoán liên kết trong mạng xã hội TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh
09520281 Kiều Thắng
38 09520614 Nguyễn Thành Phúc Xây dựng hệ hỗ trợ thông minh giải một số dạng toán khảo sát hàm số ThS. Nguyễn Đình Hiển
09520534 Lê Duy Hùng
39 09520533 Nguyễn Văn Hưng Nghiên cứu Augmented Reality và ứng dụng trong giáo dục TS. Nguyễn Anh Tuấn
09520006 Nguyễn Thế Anh
40 09520548 Lê Quang Bảo Lân Xây dựng hệ thống đa tác tử phục vụ việc học Tiếng Anh trong lớp học tương tác TS. Nguyễn Anh Tuấn
09520567 Trần Châu Toàn Mỹ
41 09520111 Nguyễn Ngọc Huy Mô hình tra cứu trên nhiều miền tri thức và xây dựng chương trình tra cứu kiến thức hóa học cấp trung học phổ thông ThS. Nguyễn Đình Hiển
09520706 Lương Châu Tuấn
42 09520127 Nguyễn Văn Khang Nghiên cứu mô hình tra cứu kiến thức và ứng dụng trong việc biểu diễn kiến thức toán cấp Trung học phổ thông ThS. Nguyễn Đình Hiển
09520048 Nguyễn Đại Dương
43 10520213 Lê Duy Thành Phầm mềm trả lời truy vấn kiến thức về cá kiểng TS. Nguyễn Tuấn Đăng
10520285 Nguyễn Thị Yến Linh
44 10520207 Nguyễn Thị Mỹ Dung Hệ thống hỏi đáp thông tin về các làng nghề truyền thống Việt Nam TS. Nguyễn Tuấn Đăng
45 10520238 Đỗ Đăng Khoa Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng gán nhãn ngữ nghĩa cho ảnh ThS. Mai Tiến Dũng
10520650 Hoàng Đình Vũ
46 07520545 Nguyễn Văn Hữu Phát hiện và đánh giá bùng nổ chủ đề trên mạng xã hội TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh
10520526 Lê Hà Nam
47 10520488 Bùi Thị Mỉnh Tìm hiểu đánh giá một số thuật toán khuyến nghị bài báo khoa học ThS. Huỳnh Ngọc Tín
10520507 Lê Hữu Vinh
48 10520505 Nguyễn Việt Quốc Xây dựng hệ thống trắc nghiệm và đánh giá kiến thức hóa học cấp trung học phổ thông ThS. Nguyễn Đình Hiển
10520219 Phạm Văn Sứng
49 10520092 Trần Quốc Thuấn Hệ hỗ trợ kiểm tra và đánh giá kiến thức vật lý trung học phổ thông ThS. Nguyễn Đình Hiển
10520198 Võ Hồng Phi
50 10520337 Diệp Thế Anh Nghiên cứu mô hình biểu diễn tri thức và ứng dụng xây dựng hệ hỗ trợ giải bài tập hóa học ThS. Nguyễn Đình Hiển
51 10520064 Nguyễn Thanh Hiền Hệ hỗ trợ giải một số dạng bài tập quang hình trong kiến thức trung học phổ thông ThS. Nguyễn Đình Hiển
10520237 Phạm Ngọc Ánh
52 10520323 Vũ Văn Việt Phát triển kỹ thuật hỗ trợ giải bài toán khảo sát hàm số ThS. Nguyễn Đình Hiển
10520305 Phạm Cao Thắng
53 10520499 Nguyễn Minh Tuấn Ứng dụng quản lý nhà hàng trên Android ThS. Phạm Thi Vương
54 10520529 Đặng Thanh Dũng Ứng dụng hệ thống đa tác tử vào quản lý taxi ThS. Phạm Thi Vương
10520310 Trần Xuân Mạnh
55 10520495 Huỳnh Hiếu Nghĩa Hệ thống hỗ trợ giải toán điện một chiều ThS. Phạm Thi Vương
56 11520619 Võ Huỳnh Minh Quang Hệ hổ trợ dự báo giá thị trường chứng khoán ThS. Nguyễn Đình Hiển
57 11520447 Chu Thanh Tú Mô hình tri thức quan hệ và ứng dụng bài toán vẽ hình học tự động ThS. Nguyễn Đình Hiển
11520517 Nguyễn Công Chánh
58 11520529 Phạm Quốc Đạt Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật tìm kiếm, chọn lọc tin bài theo ngữ nghĩa trên các báo mạng và ứng dụng ThS. Huỳnh Thị Thanh Thương
59 11520257 Hồ Cao Nguyên Khuyến nghị thông tin sản phẩm thương mại theo khoảng cách địa lý ThS. Cáp Phạm Đình Thăng
11520198 Hoàng Xuân Lâm
60 11520240 Nguyễn Ngọc Nam Tái nhận dạng nhân vật sử dụng đặc trưng ngữ nghĩa khai thác từ Internet ThS. Nguyễn Hoàng Vũ
61 11520328 Ngô Thị Ngọc Sang Chương trình cài đặt và diễn giải tự động cơ chế thực hiện của thuật toán phân tích cú pháp Earley với ngữ liệu tiếng Việt TS. Nguyễn Tuấn Đăng
62 11520041 Phan Hải Đăng Phần mềm đọc tin tức trực tuyến có hổ trợ một số tính năng ngôn ngữ TS. Nguyễn Tuấn Đăng
11520318 Phạm Văn Quý
63 11520374 Hoàng Mạnh Thành Công cụ hỗ trợ xây dựng Treebank tiếng Việt ThS. Nguyễn Trọng Chỉnh
11520118 Nguyễn Vũ Hoàng Xây dựng Malware Framework TS. Phạm Văn Hậu
64 11520225 Nguyễn Thành Lưu Phân tích cảm xúc dựa vào bình luận trên mạng xã hội PGS.TS. Đỗ Phúc
11520229 Võ Lê Minh
65 11520239 Trần Duy Nam Đánh giá độ yêu thích sản phẩm công nghệ thông qua bài viết trên mạng xã hội TS. Ngô Thanh Hùng
11520389 Lê Xuân Thịnh
66 12520057 Lương Tấn Đạt Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân lớp dữ liệu video ThS. Mai Tiến Dũng
67 12520888 Lê Thị Bít Nhi Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng gán nhãn ảnh trên tập dữ liệu lớn ThS. Mai Tiến Dũng
68 12520814 Nguyễn Tuấn Cường Một số kỹ thuật cải tiến chương trình giải toán khảo sát hàm số ThS. Nguyễn Đình Hiển
69 12520629 Nguyễn Vũ Linh Hệ hỗ trợ kiểm tra trắc nghiệm kiến thức môn Toán cấp THPT ThS. Nguyễn Đình Hiển
12520657 Trần Thị Thảo Nguyên
70 12520564 Phan Trung Đông Xây dựng website hỏi đáp tin tức về điện ảnh thế giới ThS. Nguyễn Trọng Chỉnh
12520174 Lý Nhật Huy
71 12520225 Nguyễn Trần Thành Liễu Website hỏi đáp tin tức về địa lý ThS. Nguyễn Trọng Chỉnh
12520201 Huỳnh Quang Khiêm
72 12520636 Bùi Đức Lực Website hỏi đáp thể thao bóng đá ThS. Nguyễn Trọng Chỉnh
12520556 Nguyễn Hải Đăng
73 12520653 Đặng Minh Ngọc Tìm hiểu Deep Learning cho bài toán phân loại văn bản ThS. Ngô Quốc Hưng
74 12520656 Hoàng Đình Nguyên Trực quan hóa hoạt động bay dân dụng tích hợp thông tin mạng xã hội ThS. Ngô Quốc Hưng
12520713 Quách Tuấn Thanh
75 12520763 Nguyễn Xuân Trường Mô hình tri thức toán tử và ứng dụng trong hệ giải toán điện một chiều ThS. Nguyễn Đình Hiển
12520939 Thái Thanh Vũ
76 12520845 Phạm Minh Hoàng Ứng dụng mô hình tri thức toán tử thiết kế cơ sở tri thức đại số vector ThS. Nguyễn Đình Hiển
12520070 Nguyễn Văn Diện
77 12520764 Phạm Anh Tuấn Xây dựng hệ hỗ trợ giải toán hình học lớp 9 ThS. Nguyễn Đình Hiển
12520692 Nguyễn Lê Hoàng Sang
78 12520594 Hoàng Trung Hiếu Xây dựng game dạy lập trình cho trẻ em ThS. Phạm Thi Vương
79 13520747 Nguyễn Trần Minh Tân Phát triển ứng dụng tương tác và đồng bộ hoá với công nghệ thực tại tăng cường PGS.TS. Dương Anh Đức
80 13520546 Nguyễn Văn Nghĩa Xây dựng hệ thống tìm kiếm video dựa trên nội dung TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh
ThS. Đỗ Văn Tiến
13520633 Trần Văn Phúc
81 13520735 Huỳnh Văn Tâm Ứng dụng nhận dạng mẫu và ký tự để xây dựng phần mềm chấm trắc nghiệm ThS. Cáp Phạm Đình Thăng
13520199 Lê Thành Đạt
82 13520871 Lê Thị Thanh Thùy Nghiên cứu phương pháp phân loại câu hỏi tiếng Việt để ứng dụng trong các hệ thống hỏi đáp mở TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân
83 13520564 Phan Khôi Nguyên Xây dựng hệ thống giải tự động câu hỏi tiếng Anh dạng điền khuyết ThS. Nguyễn Văn Toàn
84 13520566 Phạm Hồ Lê Nguyễn Phát hiện thuộc tính khuôn mặt trên ảnh tĩnh TS. Ngô Đức Thành
85 13520469 Nguyễn Thành Long Xây dựng hệ thống hỗ trợ đánh giá kiến thức toán THPT bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến ThS. Phạm Thi Vương
13520214 Nguyễn Lê Vĩnh Đức
86 13520232 Trần Văn Hải Xây dựng chatbot hướng dẫn giải các dạng toán khảo sát hàm số ThS. Phạm Thi Vương
87 13520749 Nguyễn Ngọc Tân Xây dựng hệ hỗ trợ giải toán đại số tuyến tính ThS. Hồ Long Vân
13520858 Nguyễn Văn Thanh Thuận
88 13520813 Nguyễn Hoàng Thiên Xây dựng hệ thống chấm bài trực tuyến trong việc dạy và học tập lập trình ThS. Phạm Nguyễn Trường An
89 13520638 Nguyễn Minh Phúc Thiết kế xây dựng hệ thống hỗ trợ khuyến nông trên cây lúa ThS. Huỳnh Thị Thanh Thương
13520489 Lê Thị Tuyết Mai
90 06520163 Huỳnh Trung Hiếu Xây dựng chương trình hổ trợ giảng viên tạo các trang web giới thiệu môn học TS. Nguyễn Tuấn Đăng
91 06520326 Lê Đắc Duy Nhân Xây dựng chương trình hổ trợ giảng viên quản lý việc nộp bài trực tuyến và kết quả học tập các môn của sinh viên TS. Nguyễn Tuấn Đăng
06520520 Hồ Nhật Trường
92 06520361 Vũ Thị Phương Công cụ tìm kiếm thông tin lịch trình các chuyến du lịch bằng truy vấn tiếng Việt TS. Nguyễn Tuấn Đăng
93 06520404 Trần Văn Tài Xây dựng chương trình hổ trợ giảng viên tạo các nhóm sinh viên thảo luận trên trang web môn học TS. Nguyễn Tuấn Đăng
06520066 Huỳnh Công Danh
94 06520005 Nguyễn Lê Phú An Xây dựng hệ thống chia sẻ tài liệu cho các sinh viên trên diễn đàn môn học TS. Nguyễn Tuấn Đăng
06520364 Lê Hoàng Quân
95 06520007 Võ Nguyễn Minh An Xây dựng khái niệm cơ bản (base-concept) cho tiếng Việt ThS. Nguyễn Văn Toàn
96 06520054 Nguyễn Văn Cúc Xây dựng mô hình hệ thống Sumo cho tiếng Việt ThS. Nguyễn Văn Toàn
97 06520571 Nguyễn Chí Vinh Lý thuyết mạng Neuron và ứng dụng trong nhận dạng tiếng Việt ThS. Bùi Văn Thành
98 06520333 Nguyễn Xuân Nhật Phần mềm quản lý văn phòng trực tuyến ThS. Bùi Văn Thành
06520371 Bùi Duy Quý
99 06520022 Lê Đình Bằng Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất ảnh dựa trên nội dung ThS. Mai Tiến Dũng
100 06520164 Lê Minh Hiếu Rút trích đặc trưng transcript (phụ đề) trong video hỗ trợ lập chỉ mục trong tìm kiếm video ThS. Mai Tiến Dũng
101 06520093 Bùi Tiến Dũng Tìm hiểu sự phối hợp trong hệ thống đa tác tử ThS. Nguyễn Trần Minh Khuê
102 06520464 Trần Quốc Văn Thư Tìm hiểu vấn đề thương lượng trong hệ thống đa tác tử ThS. Nguyễn Trần Minh Khuê
103 06520313 Hồ Dư Trọng Nghĩa Tìm hiểu và viết ứng dụng về tác tử thông minh (intelligent agent) ThS. Nguyễn Trần Minh Khuê
104 06520042 Nguyễn Thế Chiến Tìm hiểu và cài đặt flatform/framework của hệ thống đa tác tử ThS. Nguyễn Trần Minh Khuê