Danh sách khóa luận tốt nghiệp các khóa

STT Tên đề tài MSSV Họ Tên Giảng viên hướng dẫn
1 Tích hợp các giải pháp xử lý dữ liệu Multimedia cùng các phương thức truyền thông trong các dịch vụ của hệ thống E-Learning 06520078 Nguyễn Mạnh Điền TS. Đàm Quang Hồng Hải
06520078 Lê Viết Tri
2 Tích hợp phương pháp đồng bộ dữ liệu trong mô hình lớp học trực tuyến 06520485 Phan Quốc Tính TS. Đàm Quang Hồng Hải
06520477 Đoàn Ngọc Tiến
3 Phương pháp trả lời các câu hỏi dạng WHAT và WHO cho công cụ tìm kiếm bằng truy vấn tiếng Anh trên bách khoa toàn thư Wikipedia 06520560 Nguyễn Bích Vân TS. Nguyễn Tuấn Đăng
06520347 Trần Nguyên Phong
4 Xây dựng Ontology và WordNet tiếng Việt: ứng dụng cho công cụ truy vấn thông tin hướng tri thức-ngữ nghĩa 06520504 Nguyễn Phi Minh Trí TS. Nguyễn Tuấn Đăng
06520526 Nguyễn Ngọc Tú
5 Một số phương pháp và kỹ thuật nâng cao hiệu quả xử lý các dạng câu hỏi tiếng Việt đơn giản cho công cụ tìm kiếm thư viện học liệu mở 06520208 Nguyễn Vũ Huy TS. Nguyễn Tuấn Đăng
6 Công cụ tìm kiếm các tuyến xe bus tại thành phố Hồ Chí Minh dựa trên cơ chế xử lý các truy vấn có nội dung mô tả địa danh 06520379 Trần Minh Sang TS. Nguyễn Tuấn Đăng
7 Một mô hình tổ chức, quản lý, tra cứu thông tin các tuyến xe bus tại thành phố Hồ Chí Minh 06520462 Nguyễn Ngọc Hoài Thu TS. Nguyễn Tuấn Đăng
8 Xây dựng cơ sở tri thức và hệ giải bài toán đại số tuyến tính 06520558 Hồ Long Vân PGS. TS. Đỗ Văn Nhơn
06520186 Châu Kim Hùng
9 Nghiên cứu xây dựng framework cho các CSTT dạng COKB 06520460 Trần Minh Thông PGS. TS. Đỗ Văn Nhơn
06520565 Nguyễn Hoàng Việt
10 Xây dựng hệ CSTT hỗ trợ giải các bài toán HH9 06520294 Trần Công Minh PGS. TS. Đỗ Văn Nhơn
11 Biểu diễn & xây dựng hệ hỗ trợ giải một số lớp bài toán trong tri thức về toán rời rạc 06520449 Đàm Văn Thiện PGS. TS. Đỗ Văn Nhơn
06520018 Phạm Tuấn Anh
12 Chương trình giải một số lớp bài toán trong chương trình Trung học phổ thông 06520507 Phạm Sử Tiến Trình PGS. TS. Đỗ Văn Nhơn
13 Ứng dụng phương pháp rút trích thông tin từ web 06520107 Đinh Diệp Duy TS. Vũ Thanh Nguyên
06520453 Nguyễn Quốc Thịnh
14 Tối ưu hóa tìm kiếm thông tin trên mạng cục bộ 06520012 Huỳnh Tuấn Anh TS. Vũ Thanh Nguyên
06520033 Lê Minh Chánh
15 Tìm hiểu và cải tiến phương pháp Support Vector Machine, Fuzzy Support Vector Machine trong phân loại văn bản 06520510 Lê Thanh Trọng TS. Vũ Thanh Nguyên
06520045 Trần Đức Chinh
16 Tìm hiểu và cài đặt kỹ thuật biểu diễn nhãn từ trên vùng không gian tùy ý 06520539 Tạ Anh Tuấn PGS. TS. Đỗ Phúc
17 Nghiên cứu điều khiển Robot sử dụng Microsoft Robotics Developer Studio 06520384 Nguyễn Hải Sơn TS. Vũ Đức Lung
STT Tên đề tài MSSV Họ Tên Giảng viên hướng dẫn
1 Xây dựng hệ cơ sở tri thức và giải bài tập về một số phần kiến thức cơ học 07520053 Lê Duy PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
07520265 Huỳnh Vĩnh Phát
2 Nghiên cứu kỹ thuật tìm kiếm theo ngữ nghĩa cho các tài liệu về công nghệ thông tin và xây dựng ứng dụng thực nghiệm 07520004 Phạm Nguyễn Trường An PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
07520092 Quách Hồng Đức
3 Xây dựng mô hình biểu diễn tri thức và hệ hỗ trợ giải một số lớp bài tập hóa vô cơ trong chương trình THPT 07520233 Lê Hoài Nam PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
07520408 Lương Chấn Viễn
4 Xây dựng mô hình biểu diễn tri thức và thiết kế hệ hỗ trợ giải bài tập mạch điện trong chương trình THPT 07520155 Lê Đình Huy PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
5 Xây dựng mô hình biểu diễn tri thức và hệ giải toán tự động, vật lý động lực học chất điểm chương trình THPT cơ bản, nâng cao và vật lý đại học đại cương. 07520355 Nguyễn Trung Tiến PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
6 Biểu diễn tri thức và xây dựng hệ giải một số lớp bài toán về giải tích nhiều biến 07520524 Lê Thị Duy Đan PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
7 Hệ giải toán dựa trên cơ sở tri thức về hình học giải tích 2 chiều 07520594 Nguyễn Thị Thu Trang PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
07520045 Nguyễn Thị Ngọc Diễm
8 Mô hình mạng tính toán mở rộng với thành phần tri thức hàm 07520227 Nguyễn Huệ Minh PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
9 Hệ thống hỏi đáp thông tin về địa điểm du lịch Việt Nam 07520199 Nguyễn Khoa Hải Long TS. Nguyễn Tuấn Đăng
10 Công cụ tìm kiếm thông tin khách sạn bằng truy vấn tiếng Việt 07520172 Trần Nguyễn Khánh TS. Nguyễn Tuấn Đăng
11 Mô hình tìm kiếm lộ trình xe bus bằng truy vấn tiếng Việt với tính năng chỉ dẫn trực quan trên bản đồ 07520001 Trương Quốc An TS. Nguyễn Tuấn Đăng
07520165 Trương Lê Hưng
12 Phương pháp trả lời các truy vấn tiếng Việt cho hệ thống tìm kiếm thư viện phim 07520221 Nguyễn Khắc Mẫn TS. Nguyễn Tuấn Đăng
07520340 Ngô Ngọc Thơ
13 Mô hình hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu điện ảnh IMDb bằng tiếng Anh 07520492 Trịnh Hoàng Việt Quốc TS. Nguyễn Tuấn Đăng
07520046 Phạm Quang Diệu
14 Mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho các chuỗi câu hỏi tiếng Việt trong hệ thống tìm kiếm thư viện 07520281 Nguyễn Trí Phúc TS. Nguyễn Tuấn Đăng
07520005 Võ Hoài An
15 Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng giọng nói và xây dựng phần mềm demo nhận dạng giọng nói tiếng Việt 07520195 Hoàng Linh TS. Vũ Đức Lung
07520437 Nguyễn Hữu Nhật
16 Nghiên cứu về các chuẩn video conferencing và các thuật toán có liên quan, phục vụ cho việc truyền dữ liệu.
Ứng dụng xây dựng một phần mềm lớp học trực tuyến
07520352 Mai Hoàng Hoài Thương TS. Vũ Thanh Nguyên
07520279 Đỗ Duy Phúc
17 Nghiên cứu và cải tiến một số phương pháp phân đa lớp văn bản 07520522 Lê Quý Quốc Cường TS. Vũ Thanh Nguyên
07520509 Nguyễn Hoàng Vũ
18 Xác định đặc trưng khách hàng dựa trên tập thô 07520205 Nguyễn Hữu Việt Long PGS.TS. Nguyễn Phi Khứ
19 Song song hóa thuật toán PageRank và ứng dụng 07520010 Trần Hoàng Anh PGS.TS. Nguyễn Phi Khứ
STT MSSV Họ Tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 08520522 Trần Xuân Chiến Nghiên cứu, cải tiến một số thuật toán nén và cân bằng tải nhằm nâng cao chất lượng vide trong hội nghị truyền hình PGS.TS Vũ Thanh Nguyên
08520521 Phan Công Cảnh
2 08520200 Hồ Duy Nhật Linh Điều khiển Lego Mindstrom dựa vào các lệnh bằng giọng nói để gom các vật thể theo màu sắc. TS. Vũ Đức Lung
3 08520136 Võ Văn Hòa Nghiên cứu nhận dạng các lệnh điều khiển (khoảng 20 từ) bằng giọng nói tiếng Việt TS. Vũ Đức Lung
08520153 Tôn Thanh Hùng
4 08520059 Lưu Văn Diệp Nghiên cứu nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt và xây dựng chương trình thử nghiệm. Định hướng nhận dạng số 0-9 và viết demo trên android cho gọi điện TS. Vũ Đức Lung
08520398 Nguyễn Hoài Thương
5 08520654 Nguyễn Phước Lộc Nghiên cứu các phương pháp tổng hợp giọng nói tiếng Việt và xây dựng mô hình thử nghiệm TS. Vũ Đức Lung
08520581 Nguyễn Việt Quốc
6 08520528 Nguyễn Lê Duy Xây dựng website hỗ trợ tra cứu toán THCS PGS. TS Đỗ Văn Nhơn
08520495 Trần Ngọc Huy
7 08520076 Nguyễn Minh Dũng Tìm đường đi trên bản đồ số PGS. TS Đỗ Văn Nhơn
08520117 Tạ Trung Hiển
8 08520312 Nguyễn Tuấn Sang Hệ thống Website giải bài  tập toán 9 PGS. TS Đỗ Văn Nhơn
08520556 Nguyễn Tấn Khôi
9 08520580 Nguyễn Thành Quân Một số vấn đề kĩ thuật trong thiết kế hệ quản lý kho tài nguyên học tập về công nghệ thông tin PGS. TS Đỗ Văn Nhơn
08520034 Lê Chí Cảnh
10 08520494 Dương Lê Hoàng Xây dựng hệ quản lý kho tài nguyên học tập điện tử cho ngành khoa học máy tính trên cơ sở cải tiến mô hình CK-ONTO PGS. TS Đỗ Văn Nhơn
08520206 Nguyễn Vũ Long
11 08520649 Lý Ngọc Hùng  Xây dựng websilte trắc nghiệm toán 9 PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
12 07520155 Lê Đình Huy Xây dựng hệ hỗ trợ giải một số lớp bài tập mạch điện trong chương trình THPT PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
13 08520572 Vũ Thế Nhân Cơ chế phân tích nội dung câu hỏi dựa trên ngữ nghĩa hình thức cho hệ thống hỏi đáp tiếng Việt. TS. Nguyễn Tuấn Đăng
08520604 Trần Thế Toàn
14 08520401 Phạm Minh Tiến Xây dựng cơ chế hỏi đáp tiếng Việt cho hệ thống tìm kiếm sản phẩm máy tính bảng TS. Nguyễn Tuấn Đăng
08520359 Nguyễn Thành
15 08520500 Huỳnh Lâm Phần mềm truy vấn điểm môn học bằng tiếng nói TS. Nguyễn Tuấn Đăng
16 08520319 Phạm Thế Sơn Mô hình ngữ nghĩa cho câu trần thuật và câu hỏi tiếng Việt trong hệ thống vấn đáp kiến thức lịch sử Việt Nam TS. Nguyễn Tuấn Đăng
08520384 Hồ Quốc Thịnh
17 08520526 Lâm Thanh Cường Biểu diễn và xử lý ngữ nghĩa dựa trên FOL (First Order Logic) cho các dạng câu đơn tiếng Việt trong hệ thống hỏi đáp kiến thức xã hội TS. Nguyễn Tuấn Đăng
08520557 Huỳnh Ngọc Khuê
STT MSSV Họ Tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 09520503 Lê Thanh Hà Xây dựng parser ngữ nghĩa cho câu đơn tiếng Việt theo mô hình UBG (Unification-Based Grammar) TS. Nguyễn Tuấn Đăng
09520540 Nguyễn Đăng Khoa
2 09520388 Phạm Trung Tín Ứng dụng mô hình PDCG (Probabilistic Definite Clause Grammar) vào việc xây dựng Treebank và parser tiếng Việt TS. Nguyễn Tuấn Đăng
09520545 Nguyễn Văn Kiệt
3 09520685 Trần Trung Tín Điều khiển mô hình thiết bị bay bằng câu lệnh tiếng Việt thông qua giao tiếp tiếng nói TS. Nguyễn Tuấn Đăng
4 09520091 Vương Đức Hiền Xây dựng công cụ truy vấn tiếng Việt về các phần mềm máy tính TS. Nguyễn Tuấn Đăng
5 09520387 Tạ Thu Thủy Xây dựng hệ giải toán dựa trên cơ sở tri thức về hình học lớp 10 PGS.TS Đỗ Văn Nhơn
09520601 Bùi Tấn Phát
6 09520725 Lâm Hàn Vũ Hệ hỗ trợ thu thập và tìm kiếm tin tức theo ngữ nghĩa trên các trang báo điện tử Việt Nam PGS.TS Đỗ Văn Nhơn
09520694 Lê Bảo Trung
7 09520014 Dương Đức Bình Hệ hỗ trợ thu thập và tìm kiếm tin tức theo ngữ nghĩa trong lĩnh vực giáo dục trên báo điện tử Việt nam PGS.TS Đỗ Văn Nhơn
09520451 Trần Quốc Tuấn
8 09520440 Nguyễn Văn Tiến Phương pháp trích xuất Keyphrase ứng dụng cho tài liệu học tập Công nghệ thông tin PGS.TS Đỗ Văn Nhơn
09520204 Nguyễn Hồng Phong
9 09520020 Đàm Thị Mỹ Châu Biểu diễn tri thức và thiết kế hệ giải các bài toán hóa vô cơ THCS PGS.TS Đỗ Văn Nhơn
09520654 Hoàng Phương Thảo
10 09520163 Nguyễn Thành Luân Ứng dụng thuật toán Social PageRank kết hợp lọc spam trong chú thích cộng đồng nâng cao hiệu quả tìm kiếm PGS.TS Vũ Thanh Nguyên
09520500 Nguyễn Văn Điệp
11 09520575 Nguyễn Hoàng Ngân Nghiên cứu một số thuật toán máy học và hệ miễn dịch nhân tạo trong phát hiện virus máy tính PGS.TS Vũ Thanh Nguyên
09520373 Mai Trọng Khang
12 09520066 Huỳnh Văn Đức Nghiên cứu nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt trực tuyến và ứng dụng xây dựng chương trình nhắn tin trên Android TS. Vũ Đức Lung
09520475 Tăng Văn Chuẩn
13 09520720 Hoàng Đình Việt Xây dựng hệ thống đa tác tử phục vụ cho việc đánh giá trong lớp học thông minh TS. Nguyễn Anh Tuấn
14 09520134 Lê Quang Khải Hệ thống hỗ trợ giải tự động câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh TS. Nguyễn Anh Tuấn
ThS. Nguyễn Văn Toàn
15 09520161 Đoàn Thắng Lợi Ứng dụng ontology vào thương mại điện tử PGS.TS Nguyễn Phi Khứ
16 09520301 Nguyễn Ngọc Tiến Mô phỏng mạng phức hợp và những đặc trưng trên mạng PGS.TS Nguyễn Phi Khứ
17 09520583 Lê Nhật Nguyên Phát triển Ontology thô trong lĩnh vực thời tiết PGS.TS Nguyễn Phi Khứ
18 09520273 Vũ Văn Thành  Mô hình truyền nhiễm trên mạng phức hợp PGS.TS Nguyễn Phi Khứ
STT MSSV Họ Tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 10520430 Vũ Thanh Nguyên Hệ thống truy vấn tiếng Việt về các địa điểm ẩm thực TS. Nguyễn Tuấn Đăng
10520439 Tống Văn Ngoan
2 10520541 Lê Văn Thành Trung Phần mềm tìm kiếm các bookmark xã hội bằng tiếng Việt TS. Nguyễn Tuấn Đăng
10520269 Ngô Lê Minh Quốc
3 10520190 Phan Thị Thanh Ngân Công cụ trợ giúp tìm kiếm các bài học Anh ngữ trực tuyến bằng truy vấn tiếng Việt TS. Nguyễn Tuấn Đăng
10520428 Phan Duy Liên Khiết
4 10520228 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Tái nhận dạng nhân vật sử dụng đặc trưng ngữ nghĩa TS. Ngô Đức Thành
5 10520245 Nguyễn Văn Biên Nghiên cứu kỹ thuật và xây dựng ứng dụng tìm kiếm đối tượng trên ảnh TS. Ngô Đức Thành
10520074 Phạm Duy
6 10520332 Phạm Thái Hiền Xếp hạng tweet TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh
10520599 Phạm Văn Khôi
7 10520565 Nguyễn Thái Ân Nhận dạng giọng nói tiếng Việt trong điều khiển ứng dụng DTW TS. Vũ Đức Lung
10520100 Đào Anh Nguyên
8 10520532 Phạm Văn Thuần Mã hóa dữ liệu bằng lập trình song song sử dụng GPU TS. Nguyễn Anh Tuấn
10520559 Ngô Minh Quân
9 10520454 Chu Văn Nam Nghiên cứu các giải thuật nhận dạng ký tự quang học cho việc đọc thông tin trên danh thiếp TS. Nguyễn Anh Tuấn
10520591 Hoàng Hải Huy
10 10520179 Nguyễn Tấn Toàn Nghiên cứu một số thuật toán của hệ miễn dịch nhân tạo sử dụng trong phát hiện virus máy tính PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên
11 10520306 Cao Công Danh Phương pháp tính độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai tài liệu trong lĩnh vực khoa học máy tính PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
10520604 Ngô Thành Lâm
12 10520142 Nguyễn Lê Trung Phương pháp giải quyết vấn đề trên thành phần tri thức toán tử của một dạng mô hình COKB thu hẹp PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
10520284 Nguyễn Đức Cường
13 10520223 Nguyễn Đình Phúc Phương pháp giải quyết vấn đề trên thành phần tri thức hàm của một dạng mô hình COKB thu hẹp PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
14 10520396 Phùng Xuân Trường Phương pháp rút trích key phrase hỗ trợ việc biểu diễn ngữ nghĩa tài liệu khoa học máy tính PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
10520525 Trần Văn Nguyên
15 10520497 Nguyễn Tấn Khoa Ontology learning from text TS. Dương Trọng Hải
ĐHQT – ĐHQG.HCM
16 10520502 Nguyễn Đức Duy Social Event Detection in Web Media TS. Đào Minh Sơn
STT MSSV Họ Tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 11520014 Lê Tiến Anh Phương pháp rút trích keyphrase từ tài liệu và áp dụng PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
11520671 Võ Nhật Trường
2 11520661 Phan Thị Thu Trang Nghiên cứu các phương pháp biểu diễn tri thức và xây dựng hệ giải bài toán hình học giải tích ba chiều PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
11520519 Phạm Minh Châu
3 11520593 Nguyễn Tân Quí Long Hệ hỗ trợ đánh giá trắc nghiệm kiến thức vật lý cấp trung học phổ thông PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
11520193 Nguyễn Kim
4 11520112 Nguyễn Thị Hoa Ứng dụng một số công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong xây dựng hệ thống hỏi đáp tiếng Anh TS. Nguyễn Tuấn Đăng
11520215 Phạm Tấn Lộc
5 11520539 Nguyễn Trần Duy Công cụ hỗ trợ tìm kiếm các tạp chí phù hợp với yêu cầu chuyên môn của nhà khoa học TS. Nguyễn Tuấn Đăng
6 11520367 Nguyễn Như Thanh Phát hiện thông tin bạo lực dựa vào đặc trưng thị giác TS. Ngô Đức Thành
11520242 Mai Phương Nga
7 11520676 Phạm Quốc Tuấn Tìm kiếm video tương tác trên cơ sở dữ liệu lớn TS. Ngô Đức Thành
11520058 Hong Choi Dềng
8 11520607 Huỳnh Văn Nhựt Gán nhãn ảnh tự động trong kho dữ liệu lớn TS. Ngô Đức Thành
9 11520503 Đinh Thúy An Mô hình tự động phát hiện và ngăn chặn truy cập các website có nội dung khiêu dâm TS. Vũ Đức Lung
11520025 Ngô Tấn Bình
10 11520592 Nguyễn Hoàng Long Nghiên cứu phương pháp cải tiến nhận dạng giọng nói tiếng Việt TS. Vũ Đức Lung
11 11520428 Nguyễn Hồng Trí Nghiên cứu và cải tiến thuật toán ẩn thông tin trên ảnh số TS. Dương Minh Đức
11520065 Mã Thị Đông
12 11520139 Nguyễn Văn Hướng Nghiên cứu và thử nghiệm chương trình phát hiện Tips Spam trong mạng xã hội TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh
11520618 Nguyễn Ngọc Quang
13 11520094 Nguyễn Trí Hải Nghiên cứu các chiến lược phân đa lớp kết hợp support vector machine trong bài toán phân lớp văn bản PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên
11520603 Nguyễn Hoàng Nghĩa
STT MSSV Họ Tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 12520791 Võ Ngọc Khánh Hệ thống đa tác tử hỗ trợ truy tìm thông tin phân tán PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
12520819 Trần Xuân Đào
2 12520860 Thái Văn Khoa Tìm hiểu logic mờ và ứng dụng điều khiển mờ PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
12520885 Nguyễn Quang Nhật
3 12520167 Phạm Nguyên Hưng Ứng dụng khai phá quan điểm trong việc phân loại đánh giá của người dùng với sản phẩm điện tử PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
12520855 Trương Hoàng Diễm Huyền
4 12520929 Trần Hoàng Tuân Dự đoán loại liên kết positive và negative trên dữ liệu không cân bằng của mạng xã hội TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh
5 12520560 Phan Tấn Đạt Nghiên cứu và xây dựng thử nghiệm mô hình phát hiện gian lận trong báo cáo tài chính dựa trên máy học TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh
12520866 Ông Tấn Lộc
6 12520478 Cao Ngọc Tuấn Áp dụng một số thuật toán máy học thông minh vào bài toán phát hiện virus máy tính PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên
12520821 Lý Tấn Dũng
7 12520728 Đỗ Anh Thông Hệ thống mạng xã hội chơi thể thao PGS. TS. Vũ Thanh Nguyên
8 12520971 Phan Văn Tân Nhận diện cảm xúc con người thông qua các điểm đặc trưng trên khuôn mặt bằng phương pháp máy học TS. Nguyễn Thanh Bình
12520638 Trịnh Hoàng Minh
9 12520839 Lê Trung Hiếu Xây dựng hệ thống chữ ký số hỗ trợ duyệt văn bản TS. Nguyễn Anh Tuấn
12520859 Nguyễn Tâm Khoa
10 12520623 Nguyễn Xuân Khoái Xây dựng hệ thống phân tích quan điểm người dùng trên nền tảng xử lý dữ liệu lớn TS. Ngô Thanh Hùng
11 12520776 Bùi Quốc Tý Dự đoán tính lan truyền và mức độ quan tâm của một ảnh trên mạng xã hội TS. Ngô Đức Thành
12 12520894 Võ Hoài Phong Gom cụm kết quả tìm kiếm video với deep neural network TS. Ngô Đức Thành
12520877 Phan Thị Kim Nên
13 12520332 Cáp Hữu Quân Tìm hiểu Deep Learning cho bài toán phân lớp ảnh TS. Ngô Đức Thành
12520947 Huỳnh Thiện Ý
14 12520964 Nguyễn Thị Thu Hà Phân tích quan điểm của người dùng trên mạng xã hội Twitter TS. Nguyễn Tuấn Đăng
STT MSSV Họ Tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 13520353 Lê Trương Gia Huy Hệ hỗ trợ học cấu trúc rời rạc. Phần kiến thức về: logic, quan hệ, bài toán tìm đường đi và cây PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
13520031 Nguyễn Ngọc Ấn
2 13520748 Đào Duy Tân Xây dựng ứng dụng hỗ trợ học toán rời rạc. Phần kiến thức: phép đếm, đại số bool, đồ thị, cây. PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
13520576 Trần Hoàng Nhân
3 13520797 Đỗ Duy Thảo Áp dụng một số thuật toán máy học kết hợp hệ miễn dịch nhân tạo nhằm nâng cao khả năng phát hiện virus PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên
13520376 Hoảng Văn Kế
4 13520338 Trần Bảo Hưng Phương pháp nhận dạng người nói phụ thuộc văn bản PGS.TS. Vũ Đức Lung
5 13520803 Huỳnh Thanh Thảo Nghiên cứu kết hợp HMM và ANN trong nhận dạng giọng nói tiếng Việt PGS.TS. Vũ Đức Lung
13520363 Trần Quốc Bảo Huy
6 13520770 Trần Thị Thắng Nghiên cứu và hiện thực hệ thống nhắc lịch bằng giọng nói tiếng Việt trên Android PGS.TS. Vũ Đức Lung
13521079 Trần Quang Hân
7 13520006 Lê Khắc An Phát hiện sớm tin nóng trên mạng xã hội TS. Huỳnh Ngọc Tín
8 13520828 Đặng Văn Thìn Xây dựng công cụ tham khảo cụm từ ứng dụng trong hỗ trợ viết báo cáo khoa học tiếng Anh TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân
13520280 Đinh Quang Hình
9 13520900 Nguyễn Xuân Toản Hệ thống truy vấn và hỏi – đáp thông tin khoa học tiếng Anh TS. Nguyễn Tuấn Đăng
13520045 Trần Ngọc Bắc
10 13520132 Hứa Trí Dũng Dự báo trọng số liên kết trong mạng có trọng số dựa trên tiếp cận máy học TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh
11 13521080 Lê Mạnh Hùng Tái tạo mô hình 3D từ tập ảnh rời rạc PGS.TS. Dương Anh Đức
12 13521064 Nguyễn Thụy Vy Tìm hiểu các phương pháp học sâu cho nhận dạng khuôn mặt PGS.TS. Dương Anh Đức
13 13520066 Nguyễn Ngọc Cẩn Lựa chọn bài hát dựa vào biểu cảm khuôn mặt TS. Ngô Đức Thành
14 13520767 Lê Thị Hồng Thắm Tìm hiểu các đặc trưng thị giác trong nhận dạng khuôn mặt tương đồng TS. Ngô Đức Thành
13521082 Ngô Thanh Lợi
15 13520095 Lê Văn Cường Nhận dạng cử chỉ liên tục trong video độ sâu TS. Ngô Đức Thành
16 13521083 Hồ Minh Mẫn Nhận diện khuôn mặt trong video bằng phương pháp DICA TS. Lê Đình Duy
17 13520074 Phạm Đỗ Kim Chi Dự đoán hướng chuyển động trong ảnh tĩnh TS. Lê Đình Duy
18 13520154 Nguyễn Nhật Duy Nhận dạng đối tượng kích thước nhỏ theo thời gian thực TS. Lê Đình Duy
13520653 Phạm Ngọc Phước
19 13521087 Lưu Quang Vinh Phát hiện chữ tiếng Việt trong cảnh tự nhiên TS. Lê Đình Duy
13521073 Trần Nguyễn Vương Ái