Lecturers

Regular lectures
1 Msc. Phạm Nguyễn Trường An  
2 Dr. Trương Hải Bằng
3 Msc. Nguyễn Trọng Chỉnh
4 Asc Prof., Dr. Nguyễn Tuấn Đăng
5 Msc. Nguyễn Thị Ngọc Diễm
6 Dr. Mai Tiến Dũng
7 Msc. Nguyễn Đình Hiển
8 Msc. Ngô Quốc Hưng
9 Bsc. Ngô Tuấn Kiệt
10 Msc. Nguyễn Hoàng Ngân
11 Asc Prof.,Dr. Đỗ Văn Nhơn
12 Msc. Trần Nguyên Phong
13 Msc. Nguyễn Trí Phúc
14 Msc. Nguyễn Thanh Sơn
15 Msc. Trịnh Quốc Sơn
16 Msc. Cáp Phạm Đình Thăng
17 Dr. Ngô Đức Thành
18 Prof.,Dr.Sc. Nguyễn Ngọc Thành
19 Msc. Huỳnh Thị Thanh Thương
20 Msc. Đỗ Văn Tiến
21 Msc. Nguyễn Vinh Tiệp
22 Msc. Hồ Long Vân
23 Msc. Nguyễn Bích Vân
Lectures
1 Asc Prof., Dr. Nguyễn Hoàng Tú Anh
2 Dr. Lê Đình Duy
3 Msc. Đặng Văn Em
4 Msc. Nguyễn Duy Khánh
5 Asc Prof., Dr. Nguyễn Phi Khứ
6 Asc Prof., Dr. Vũ Đức Lung
7 Dr. Nguyễn Lưu Thùy Ngân
8 Msc. Nguyễn Thị Bảo Ngọc
9 Asc Prof., Dr. Vũ Thanh Nguyên
10 Bsc. Hồ Thị Minh Phượng
11 Bsc. Lương Văn Song
13 Msc. Nguyễn Văn Toàn