WRAPPED UP: QUÂN SỰ 2022

[WRAPPED UP: QUÂN SỰ 2022] Chào mừng cậu đến với phần Nhìn Lại, Quân sự 2022! Vậy là sau 2 tuần đầy chông gai, các chiến sĩ của chúng ta đã chính thức trở về

[CHIẾN DỊCH 414: MẬT THƯ CHIẾN SĨ]

[CHIẾN DỊCH 414: MẬT THƯ CHIẾN SĨ] FORM THAM GIA: https://forms.gle/UKm8f7PDS4G7M3xy6 — — — — Vậy là các bạn chiến sĩ K17 của chúng ta đã trải qua một tuần học trực tiếp tại khu