1. Tổng quan
  • Tên đơn vị: Khoa Khoa học máy tính, Trường đại học Công nghệ thông tin
  • Địa điểm trụ sở chính: Km20 Xa lộ Hà nội, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM
  • Quá trình thành lập: Khoa Khoa học máy tính (KHMT) là một trong năm khoa của trường Đại học Công nghệ Thông tin, được thành lập từ năm 2006.
  • Khoa KHMT với đa số đội ngũ giảng viên trẻ với đầy nhiệt huyết là một cơ hội tốt để phát triển ngành nghề.
  • Khoa KHMT mở rộng quan hệ hợp tác với các trường lớn trong nước và các tổ chức nước ngoài nhằm tranh thủ cơ hội học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên.
  • Đội ngũ CBGD của Khoa gắn bó với công việc, với trường và luôn học tập nâng cao trình độ.

Các thành viên khoa Khoa học máy tính

2. Triết lý giáo dục
  • Khoa KHMT là nơi để người học có thể theo đuổi đam mê, tự do trong tư duy sáng tạo; có khả năng thích ứng, làm chủ và dẫn dắt sự phát triển của khoa học-công nghệ, đặc biệt là công nghệ dựa trên máy tính; khai phóng nhằm hoàn thiện và trở thành công dân toàn cầu; có trách nhiệm với cộng đồng.
  • Kết quả đào tạo là sự kết hợp của: 1) chương trình đào tạo cập nhật, tiên tiến; 2) sự linh hoạt trong lựa chọn môn học của người học; 3) kiến thức chuyên môn vững vàng và phương pháp giảng dạy hiệu quả của người dạy; 4) môi trường học tập hiện đại và sự tự do trong học thuật; 5) lý thuyết đi đôi với thực hành và không tách rời khỏi thực tiễn.