Th9
19

Thông báo xử lý học vụ HK2 2017-2018

Khoa Khoa học máy tính thông báo danh sách sinh viên dự kiến sẽ xử lý học vụ của HK2 năm học 2017-2018. Sinh viên có thể làm đơn xin cứu xét và gửi về VP Khoa đến hết ngày 24/09/2018. Danh sach…

Th9
7

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2018

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ từ ngày 10/09/2018 – 17/09/2018 tại VP Khoa. Hồ sơ gồm có: 1. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (công chứng) 2. Chứng chỉ GDQP (công chứng) 3. Giấy khai sinh 4. Bản…

Th9
5

Thông báo số 1 về việc Tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2018 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

THÔNG BÁO SỐ 1 Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2018 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2018 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin được…