Category Archives

Archive of posts published in the category: Thông báo
Th11
15

Thông báo xét cấp HB KKHT HK2 năm học 2017-2018

Chuyển đến các bạn sinh viên thông báo học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018. Lưu ý: 1. Đối tượng xét học bổng lần này không chỉ dành cho sinh viên học tập tốt mà còn dành cho…

Th9
28

Thông báo về việc chuyển sang sinh viên tự do

Hiện nay, sinh viên khoá 2012 đã hết thời gian đào tạo. Nếu muốn tiếp tục theo học để hoàn thành chương trình và nhận bằng tốt nghiệp. Sinh viên phải làm đơn xin chuyển sang sinh viên tự do. Sinh viên khoá…

Th9
19

Thông báo xử lý học vụ HK2 2017-2018

Khoa Khoa học máy tính thông báo danh sách sinh viên dự kiến sẽ xử lý học vụ của HK2 năm học 2017-2018. Sinh viên có thể làm đơn xin cứu xét và gửi về VP Khoa đến hết ngày 24/09/2018. Danh sach…

Th9
7

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2018

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ từ ngày 10/09/2018 – 17/09/2018 tại VP Khoa. Hồ sơ gồm có: 1. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (công chứng) 2. Chứng chỉ GDQP (công chứng) 3. Giấy khai sinh 4. Bản…