[HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG]-VIỆC LÀM TẠI CÔNG TY AITOMATIC

Việc làm tại công ty Aitomatic Link đăng kí: https://bit.ly/industrial-ai-event-1 Hãy tham gia để tìm hiểu cách mà nền tảng độc đáo của bạn về Physics, Engineering và Software có thể kết hợp thành một lĩnh vực mới nổi thú vị được gọi là “Kỹ thuật AI”. https://www.facebook.com/events/1930198470515211?ref=newsfeed