Công ty TMA tuyển dụng vị trí việc làm Fresher Quý 3/2022

Số lượng tuyển: 300 Fresher       Developer: ·         Back-end Developer (Java / .Net / NodeJS / Python / Golang / etc.) ·         C/C++/Embedded ·         DevOps Engineer ·         Mobile (iOS/Flutter/Dart)       Tester ·         Automation ·         Manual ·         Network ·         Telecom Quyền lợi: ·         Được đào tạo kỹ thuật và công nghệ trước khi tham gia dự […]

CÔNG TY TMA SOLUTION TUYỂN THỰC TẬP SINH THÁNG 07/2022

Thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 37 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 7/2022). Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 31/7/2022, hồ sơ bao gồm: –          CV tiếng Anh –          Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có […]