DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP CÒN NỢ TIỀN VÀ HỒ SƠ

Các bạn còn nợ tiền hoặc hồ sơ, bổ sung gấp cho đến hết ngày 5/4. Sau thời gian trên vẫn chưa bổ sung giấy tờ hoặc nợ tiền sẽ không được tốt nghiệp trong đợt này. Trân trọng   DS NOPHOSO TN-DOT3-2017

v/v Thay đổi CVHT lớp KHTN2015

Gửi đến các bạn SV Quyết định thay đổi CVHT lớp KHTN2015. 13, QĐ dieu chinh CVHT KHTN2015

Lịch tiếp sinh viên HK2 NH 2016-2017

STT HỌ VÀ TÊN CVHT LỚP EMAIL THỜI GIAN TIẾP PHÒNG 1 Huỳnh Thị Thanh Thương KHTN2013 thuonghtt@uit.edu.vn thứ 4; 8h00 – 11h00 E5.8 2 Phạm Nguyễn Trường An KHMT2013 truonganpn@uit.edu.vn thứ 4; 9h45 – 11h00 E5.8 3 Nguyễn Thị Ngọc Diễm KHMT2014 diemntn@uit.edu.vn thứ 3; 08h00 – 09h15 E5.8 4 Trần Nguyên Phong KHTN2014 […]

Đối tác


FPT Software

VNG Corporation

Fujinet