Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 2016

Gửi đến các bạn quyết định (link đính kèm) và thông tin hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 2016 như sau: Thời gian: 15h00 ngày 16/12/2016 Địa điểm: Phòng E5.3 Nội dung: Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên Ghi chú: Các bạn có mặt trước 15p để chuẩn bị […]

Thông báo v/v khảo sát học viên, sinh viên tốt nghiệp về khóa học đợt 2, năm 2016

Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến học viên, sinh viên tốt nghiệp về khóa học đợt 2, năm 2016 (File đính kèm). 26_tb_dhcntt_dbcl-13_12_2016-scan

Sơ đồ và thứ tự nhận bằng Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2016

Gửi đến các bạn sơ đồ và thứ tự nhận bằng trong lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2016. thutunhanbang sodochongoivaluuykhithamgiale

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2016

Sinh viên xem thông tin chi tiết ở file kế hoạch đính kèm. 73-ke-hoach-to-chuc-le-tot-nghiep

Đối tác


FPT Software

VNG Corporation

Fujinet