Th8
15

Quyết định thành lập Tổ ĐBCL Khoa KHMT

Quyết định số 648/QĐ-ĐHCNTT ngày 14 tháng 9 năm 2017 về việc thành lập Tổ ĐBCL Khoa KHMT.

Th8
15

Thông báo chiêu sinh mở lớp Luyện thi TOEIC

Thông báo đến các bạn sinh viên về chiêu sinh mở lớp luyện thi TOEIC . Link đăng ký Online: https://goo.gl/forms/3Pq85eMqHadXAVyM2

Th8
7

ĐIỂM BÁO CÁO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Sinh viên chỉnh sửa khoá luận tốt nghiệp và nộp lại 02 quyển báo cáo khoá luận (bìa cứng + mạ vàng) Mỗi quyển kèm theo 01 CD (file PDF báo cáo) Thời gian nộp: đến ngày 22/08/2018. Lưu ý: điểm báo cáo…