DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP CÒN NỢ TIỀN VÀ HỒ SƠ

Các bạn còn nợ tiền hoặc hồ sơ, bổ sung gấp cho đến hết ngày 5/4. Sau thời gian trên vẫn chưa bổ sung giấy tờ hoặc nợ tiền sẽ không được tốt nghiệp trong đợt này. Trân trọng   DS NOPHOSO TN-DOT3-2017

v/v Thay đổi CVHT lớp KHTN2015

Gửi đến các bạn SV Quyết định thay đổi CVHT lớp KHTN2015. 13, QĐ dieu chinh CVHT KHTN2015

Lịch tiếp sinh viên HK2 NH 2016-2017

STT HỌ VÀ TÊN CVHT LỚP EMAIL THỜI GIAN TIẾP PHÒNG 1 Huỳnh Thị Thanh Thương KHTN2013 thuonghtt@uit.edu.vn thứ 4; 8h00 – 11h00 E5.8 2 Phạm Nguyễn Trường An KHMT2013 truonganpn@uit.edu.vn thứ 4; 9h45 – 11h00 E5.8 3 Nguyễn Thị Ngọc Diễm KHMT2014 diemntn@uit.edu.vn thứ 3; 08h00 – 09h15 E5.8 4 Trần Nguyên Phong KHTN2014 […]

Thông báo đăng ký đề tài sinh viên năm 2017

Chào các bạn SV, Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; thay mặt Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về […]

Đối tác


FPT Software

VNG Corporation

Fujinet