CHÚC MỪNG PHÓ TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

Trân trọng chúc mừng Ths. Đỗ Văn Tiến đã được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa, khoa Khoa học Máy tính theo quyết định 1026/QĐ-ĐHCNTT ngày 01/12/2022 Chúc Thầy luôn nhiều sức khỏe và