TỔNG KẾT LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ, CỬ NHÂN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

[TỔNG KẾT LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ, CỬ NHÂN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH] —————————————————- Ảnh tổng kết: https://bit.ly/AnhTotNghiep Video livestream: https://bitly.com.vn/25zty8 —————————————————- Vào ngày 7/6/2022, Lễ tốt nghiệp khoa Khoa học Máy tính đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự góp mặt của Ban giám hiệu nhà […]